Cumulatie

De huidige regelgeving laat toe dat als je in terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen of op pensioen bent, je toch nog een beroepsactiviteit uitoefent. Je kan zelfs opnieuw een opdracht opnemen in het onderwijs.

 

De principes die gehanteerd worden bij een terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen en bij het pensioen zijn dezelfde. De gevolgen voor de uitbetaling zijn verschillend. Bij het overschrijden van het grensbedrag in een bepaald jaar, wordt de uitbetaling van het wachtgeld bij een terbeschikkingstelling voor dat jaar stopgezet en worden de bedragen die al uitgekeerd werden teruggevorderd. Voor wie op pensioen is, gebeurt dit geleidelijk, in die zin dat er eerst een deel wordt ingehouden en pas bij de overschrijding van de volgende grens wordt de betaling van het pensioen opgeschort.

 

Cumuleren tijdens een terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen of tijdens het pensioen zelf is dus toegestaan, maar waakzaamheid is geboden.

Personalization