Cumulatie

©Shutterstock

De huidige regelgeving laat toe dat als je in terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen of op pensioen bent, je toch nog een beroepsactiviteit uitoefent. Je kan zelfs opnieuw een opdracht opnemen in het onderwijs.

 

De principes die gehanteerd worden bij een terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen en bij het pensioen zijn dezelfde. De gevolgen voor de uitbetaling zijn verschillend. Bij het overschrijden van het grensbedrag in een bepaald jaar, wordt de uitbetaling van het wachtgeld bij een terbeschikkingstelling voor dat jaar stopgezet en worden de bedragen die al uitgekeerd werden teruggevorderd.

Let op! Voor wie op pensioen is geldt dat, wanneer de cumulatiegrens overschreden wordt, het pensioen voor het volledige kalenderjaar verminderd wordt met het percentage waarmee de cumulatiegrens werd overschreden. 

Cumuleren tijdens een terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen of tijdens het pensioen zelf is dus toegestaan, maar waakzaamheid is dus geboden.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.