Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
e-learning-AOV

Wijk-werken

©Shutterstock

Wijk-werken is het stelsel om langdurig werklozen aan het werk te krijgen, zonder dat ze hun werkloosheidsuitkering kwijt raken.

Oude systeem: PWA

De Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s) werden opgericht in 1987. Je zou ze de voorlopers kunnen noemen van het systeem van de dienstencheques.

Aanvankelijk bood het de mogelijkheid aan langdurig werklozen om ‘kleine werkjes’ uit te voeren zonder dat ze hun werkloosheidsuitkering kwijt raakten. Het systeem werd nadien uitgebreid en verplicht gemaakt. Alle gemeenten moesten een PWA oprichten, gericht op personen die al een zekere tijd werkloos waren. 

Sinds 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA-stelsel.

Doel van wijk-werken

Het doel van wijk-werken is het opdoen van werkervaring door het uitvoeren van activiteit bij gebruikers. De wijk-werker is een natuurlijke persoon die per begonnen uur vergoed wordt door middel van wijk-werkcheques.

De wijk-werker is verbonden met de organisator met een wijk-werkovereenkomst (dit is een PWA-arbeidsovereenkomst). Het decreet bepaalt expliciet (omwille van de rechtszekerheid) dat op deze samenwerking de Welzijnswet van toepassing is. Een wijk-werker kan maximum 12 maanden in het stelsel werken. De concrete duurtijd wordt voor iedere werkzoekende bepaald aan de hand van de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Verschil tussen wijk-werken en dienstencheques

 • Het systeem is voorbehouden aan werklozen en leefloners.
 • De werknemer wordt niet tewerkgesteld in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst, maar in het kader van een ‘wijk-werkovereenkomst’, die enkel de minimale regels van de arbeidswetgeving bevat.
 • Het loon voor het wijk-werk is cumuleerbaar met de werkloosheidsuitkering. Het aantal uren dat de werknemer wijk-werk mag doen, is wel beperkt.

Wie kan aan de slag als wijk-werker?

Uitkeringsgerechtigde volledige werklozen die minstens 2 jaar werkloos zijn (6 maanden als de werknemer minstens 45 jaar oud is), komen automatisch in aanmerking. 

Daarnaast kunnen zich vrijwillig inschrijven:

 • Uitkeringsgerechtigde volledige werklozen die gedurende de 36 maanden voorafgaand aan hun inschrijving minstens 24 maanden van uitkeringen genoten.
 • Leefloners of mensen die sociale hulp krijgen van het OCMW.

Welke activiteiten mag een wijk-werker uitvoeren?

Gemeenten beslissen zelf welke activiteiten uit de Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken ze toelaat en welke niet. De activiteiten die in het wijk-werken mogelijk blijven (de voorlopige afwijkingen uitgezonderd):

 • Voor particulieren: klein tuinonderhoud, de opvang of begeleiding van kinderen, van zieke, bejaarde of gehandicapte personen, hulp bij de uitvoering van administratieve formaliteiten.
 • Voor plaatselijke overheden zoals gemeenten of OCMW’s: bepaalde tijdelijke of uitzonderlijke taken (hulp bij milieubescherming, het verkeer regelen bij het uitgaan van de school).
 • Voor niet-commerciële organisaties: bepaalde taken die normaal worden uitgevoerd door vrijwilligers (steward tijdens sportevenementen, onderhoud van sportvelden, hulp bij de organisatie van evenementen).
 • Voor scholen: bepaalde taken die normaal worden uitgevoerd door vrijwilligers (opvang van kinderen vóór of na school, hulp bij de begeleiding in schoolbussen).
 • In de landbouwsector: seizoenswerk (zaaien, oogsten), met uitzondering van de bediening van machines en het gebruik van chemische producten.
 • In de tuinbouwsector: alle activiteiten, met uitzondering van de teelt van paddenstoelen en de aanplanting of het onderhoud van parken en tuinen.

Hoeveel uren mag je als wijk-werker verrichten?

Het aantal werkuren dat je als wijk-werker mag verrichten, is beperkt tot 630 uur per jaar.

Per maand mogen er niet meer dan 70 uur gepresteerd worden. Als het gaat om huishoudelijk werk voor privépersonen, om hulp bij administratieve formaliteiten en om activiteiten voor de plaatselijke overheid of voor vzw’s mogen er niet meer dan 45 uur per maand gepresteerd worden.

Als de werknemer tewerkgesteld is in de land- of tuinbouw mag hij in totaal 150 uur werken. Als hij ook andere activiteiten verricht, mag hij het quotum voor die activiteiten niet overschrijden.

More Info

 • Voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid kan je de Wegwijzer Sociale Wetgeving erop naslaan. Bestel de Wegwijzer.
 • Militant? 
  • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer.
  • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.