Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

©Shutterstock

SWT (brugpensioen) is een regeling waardoor oudere werknemers na ontslag een bedrijfstoeslag krijgen naast een werkloosheidsuitkering.

Het vroegere 'brugpensioen' of het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is een specifiek stelsel. Ontslagen werknemers ontvangen hierbij in afwachting van hun pensioen een werkloosheidsuitkering, aangevuld met een bedrijfstoeslag.  

Om in aanmerking te komen voor SWT moet je aan strenge leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen. SWT kan in de regel vanaf 62 of in uitzonderlijke gevallen op 58 of 60 jaar. Ook voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering geldt een specifieke regeling.

Kies hierna je regio en sector en ga na of er voor je sector een specifieke regeling geldt.

SWT op 62 jaar

Word je ontslagen, dan kan je vanaf 62 jaar naast je werkloosheidsuitkering een aanvullende vergoeding krijgen. Deze 'bedrijfstoeslag' is ten laste van de werkgever. De regeling is vastgelegd in cao nr.17 van de Nationale Arbeidsraad (NAR). 

Die cao bepaalt verder de loopbaanvoorwaarden. In 2021 moeten mannen 40 jaar beroepsverleden kunnen aantonen, en vrouwen 37 jaar. Voor vrouwen trekt men het nodige aantal jaren elk jaar met 1 jaar op tot 40 jaar in 2024.

SWT op 58 jaar: 'medisch SWT'

Mindervaliden of werknemers met ernstige lichamelijke problemen

Mindervalide werknemers of werknemers die met ernstige lichamelijke problemen kampen, kunnen van het SWT-systeem genieten vanaf 58 jaar. Ze moeten daarbij een beroepsverleden van 35 jaar kunnen aantonen.

Volgende werknemers komen in aanmerking:

 • werknemers waarvan de handicap erkend is door de bevoegde overheid
 • werknemers met ernstige lichamelijke problemen die volledig of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep onmogelijk maken. Het technisch comité van het Fonds voor Arbeidsongevallen controleert dit.
 • werknemers die voor 1993 en gedurende minstens 2 jaar tijdens hun werkzaamheden aan asbest of vezelcement blootgesteld zijn

SWT op 60 jaar

Werknemers met een 'lange loopbaan'

Sinds 2021 geldt dat je als werknemer met SWT kan gaan op 60 jaar op voorwaarde dat je 40 jaar beroepsverleden kan aantonen. 

Werknemers met een 'zwaar beroep'

Werknemers met bepaalde 'zware beroepen' kunnen met SWT vanaf 60 jaar. Daarbij moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Ofwel heb je een loopbaan van minstens 33 jaar, als arbeider in de bouw en door de arbeidsgeneesheer arbeidsongeschikt verklaard in de sector; heb je minstens 20 jaar ploegenarbeid met nachtwerk verricht; of deed je in de 10/15 jaar voorafgaand het einde van het contract 5/7 jaar nachtwerk.
 • Ofwel heb je een loopbaan van minstens 35 jaar en werkte je in ploegen, in onderbroken diensten of nachtdienst voor 5 of 7 jaar, respectievelijk 10 en 15 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst.  

Deze regelingen moeten vastgelegd worden in een sectorale cao. Kies hierna je regio en sector voor informatie op maat.

Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering

Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering kunnen SWT toekennen vóór de leeftijden hierboven. Deze regeling is enkel mogelijk indien de onderneming erkend wordt door de Minister van Werk als zijnde een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering en indien een ondernemingscao voorziet in de mogelijkheid om in deze SWT-regeling te stappen.

Voorwaarde is ook dat de werknemer minstens 10 jaar loopbaan tijdens de laatste 15 jaar in dezelfde sector, of 20 jaar als loontrekkende heeft.

In 2021 is de leeftijd vastgelegd op 60 jaar.

Aangepaste beschikbaarheid

Werklozen met bedrijfstoeslag zijn in principe onderworpen aan een verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Deze aangepaste beschikbaarheid houdt onder meer in dat de werkloze met bedrijfstoeslag:

 • ingeschreven is/blijft als werkzoekende
 • passend werk of een passende opleiding moet aanvaarden
 • het werk niet mag verlaten zonder wettige reden
 • niet mag ontslagen worden wegens een foutieve houding
 • zich moet aanbieden bij de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding of bij een werkgever, wanneer hij door de gewestinstelling is opgeroepen
 • moet meewerken aan een begeleidingsplan of inschakelingsparcours dat door de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling is aangeboden

Onder bepaalde voorwaarden mogen werklozen met bedrijfstoeslag een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid aanvragen bij de RVA:

 • in het kader van het SWT op 62 jaar moet de werkloze met bedrijfstoeslag 43 jaar beroepsverleden kunnen aantonen om vrijgesteld te worden van aangepaste beschikbaarheid
 • in het kader van het medisch SWT wordt de vrijstelling zonder voorwaarde toegekend. De vrijstelling moet altijd aangevraagd worden bij de RVA.
 • in het kader van de andere stelsels van SWT moeten de werklozen met bedrijfstoeslag ofwel 62 jaar oud zijn ofwel 42 jaar beroepsverleden kunnen aantonen en tewerkgesteld worden in sectoren die sectorale cao’s hebben afgesloten om die vrijstelling mogelijk te maken.

More Info

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.