Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Sociaal overleg op de werkvloer

Sociaal overleg op de werkvloer zorgt voor betere werkomstandigheden en meer veiligheid voor werknemers. Maar hoe gaat dat overleg in zijn werk?

Overlegorganen

Het sociaal overleg kan in ondernemingen in 2 verschillende overlegorganen plaatsvinden:

 • Comité PB of Comité voor Preventie en Bescherming op het werkvanaf 50 werknemers
 • OR of ondernemingsraad: vanaf 100 werknemers

Elke 4 jaar zijn er sociale verkiezingen waar werknemers hun vertegenwoordigers in het Comité PB en OR kunnen kiezen. 

Daarnaast kan ook een syndicale delegatie of vakbondsafvaardiging actief zijn in je onderneming.

Maar wat wordt juist besproken op het Comité PB en de OR? Over welke zaken overlegt de syndicale delegatie met de werkgever?

Comité PB

Het Comité PB heeft als opdracht om het welzijn op het werk te verzekeren en ervoor te zorgen dat iedereen kan werken onder veilige en gezonde werkomstandigheden

Hier kan je als afgevaardigde onder meer werken aan:

 • een correcte toepassing van de wetgeving over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk
 • het voorkomen van arbeidsongevallen, beroepsziekten, stress en veiligheidsproblemen, pesten
 • het verbeteren van de werkomstandigheden, mobiliteit, ...
 • het goed functioneren van de preventiedienst
 • een correcte toepassing van de milieuwetgeving, brandveiligheid
 • de uitwerking van een beleid rond stress, psychosociale risico's, maar ook rond thema's als alcohol op het werk, oudere werknemers, …

Ondernemingsraad

Een onderneming of organisatie met minstens 100 werknemers moet een ondernemingsraad (OR) oprichten. De OR vergadert maandelijks en heeft recht op informatie, toezicht en advies. Daarnaast heeft de OR een beperkte beslissingsbevoegdheid inzake de sociale ondernemingsaspecten.

Zo beslist de OR onder meer over het arbeidsreglement, de collectieve vakantiedagen, de uurroosters, ...

Een belangrijke bevoegdheid van de OR is het informatierecht over de economische en financiële toestand van de onderneming of organisatie. Zo verkrijg je op regelmatige tijdstippen informatie over:

 • de financiële situatie
 • het personeelsbestand
 • de productiviteit
 • de toekomstperspectieven van het bedrijf

Syndicale delegatie of vakbondsafvaardiging

De vakbondsafvaardiging of syndicale delegatie is de motor van de vakbond in een onderneming. Het is voor veel mensen het eerste aanspreekpunt met de vakbond, maar het is ook een belangrijke speler in het sociaal overleg binnen de onderneming. 

Zo kan een werknemer die een conflict heeft met de werkgever, de hulp van de vakbondsafvaardiging inroepen. 

Daarnaast is het de delegatie die akkoorden afsluit over loonsverhogingen, premies, functieclassificatie, ploegenarbeid, overuren, inzet van uitzendkrachten, syndicaal onthaal van nieuwe werknemers en dit voor alle werknemers in de onderneming.

Om een vakbondsafvaardiging op te starten, moeten één of meerdere vakbonden een aanvraag indienen bij de werkgever.

More Info

 • Wegwijzer Sociale Wetgeving voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid.  Bestel de Wegwijzer
 • Militant?  Meld je aan op de militantenwebsite waar je de Wegwijzer Sociale Wetgeving kan raadplegen en meer informatie vindt over sociaal overleg of welzijn op het werk.