Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Moederschapsverlof: geboorteverlof en bevallingsrust

©Shutterstock

Zwanger? Je hebt recht op 15 weken moederschapsverlof.

Zwangerschapsrust en bevallingsrust

De moederschapsrust duurt in totaal 15 weken. Ben je zwanger van een twee- of meerling, dan kan je tot 17 of 19 weken opnemen.  De moederschapsrust valt uiteen in 2 delen:

  • Zwangerschapsverlof of prenataal verlof:

Je mag het werk onderbreken vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Je mag ook blijven werken. Dan kun je de weken voor de (werkelijke) bevallingsdatum overdragen naar de periode na de geboorte. Bij een twee- of meerling mag je het werk 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen

  • Bevallingsrust of postnataal verlof:

De rust die in principe begint op de dag  van de bevalling.

Voorwaarden, duur en vorm

  • Je moet uiterlijk 1 week of 7 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken. Die dagen kan je niet overdragen en neem je verplicht op.
  • Ook verplicht op te nemen zijn de 9 weken na je bevalling. Dit is de eigenlijke bevallingsrust of het bevallingsverlof.

Periodes van ziekte, tijdelijke werkloosheid en werkverwijdering net voor de bevalling verminderen de nabevallingsrust niet.

Beval je later dan voorzien of meer dan 6 weken na je werkonderbreking, dan verlies je de 9 weken bevallingsrust niet. Je bevallingsverlof wordt in dat geval verlengd.

Na de bevalling kan je 2 weken van je bevallingsverlof opnemen als losse verlofdagen om zo het werk geleidelijk aan of deeltijds te hervatten.

Zwangerschapsverlof aanvragen

Je moet je werkgever een medisch attest bezorgen, met daarin vermeld: de vermoedelijke bevallingsdatum en de datum waarop je je verlof wil nemen. Verwittig ook op tijd je ziekenfonds of ten laatste bij het begin van de 6 weken die aan de bevalling voorafgaan.

Tijdens je moederschapsverlof word je vergoed door het ziekenfonds. Na de bevalling bezorg je een geboorteattest aan je ziekenfonds. Binnen de 8 dagen na het einde van je zwangerschapsverlof, leg je tenslotte een bewijs van werkhervatting aan je mutualiteit voor.

Ontslagbescherming

Neem je moederschapsrust dan ben je beschermd tegen ontslag.  Je bent niet alleen beschermd tijdens de periode dat je moederschapsrust opneemt, maar ook:

  • Als je ontslag voorbereid of beslist werd tijdens deze periode.
  • Als je contract van bepaalde duur of interimcontract niet verlengd werd

Word je toch ontslagen, dan kan je werkgever veroordeeld worden tot een beschermingsvergoeding. Je krijgt dan:

  • 6 maanden brutoloon als je met een vast contract werkte
  • 3 maanden brutoloon ingeval je contract van bepaalde duur of interimcontract niet verlengd werd.

Andere vormen van werkonderbreking

Naast zwangerschapsverlof kan je nog op andere vormen van werkonderbreking recht hebben. Je kan het nagaan in onze rubrieken:

More Info