Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Verloven voor pleegzorg

©Shutterstock

Ben je aangesteld als pleegouder? Dan heb je het recht op pleegouder- en pleegzorgverlof.

Twijfel niet en word nu lid van het ACV!

Pleegouderverlof

Langdurige pleegzorg is pleegzorg waarvan bij de start duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden bij dezelfde pleegouders zal verblijven. Je komt in aanmerking voor pleegzorgverlof van zodra je als pleegouder bent aangesteld door de rechtbank of door de bevoegde dienst. 

Voor het onthaal en de zorg van een minderjarig kind heb je als werknemer recht op:  

  • 6 weken pleegouderverlof per pleegouder, met daarbovenop: 1 week naar keuze om onder beide pleegouders te verdelen 
  • 7 weken als er maar 1 pleegouder is

Vanaf 2021 komt er om de 2 jaar telkens 1 week per gezin bij tot in 2027: dan zal de maximale termijn 11 weken bedragen. 

De duur, voorwaarden en uitkeringen van het pleegouderverlof zijn identiek aan die van het adoptieverlof.

Pleegzorgverlof

Naast dit pleegouderverlof, heeft een werknemer ook recht op 6 dagen pleegzorgverlof. Ben je als pleegouder aangesteld, dan kan je dit verlof opnemen om verplichtingen na te komen die de aanstelling met zich meebrengt.  

Je kan bijvoorbeeld pleegzorgverlof opnemen voor:

  • zittingen bij de gerechtelijke en administratieve overheden die bevoegd zijn voor het pleeggezin
  • contacten met de ouders of met de voor het pleegkind en de pleeggast belangrijke derden
  • ontacten met de dienst voor pleegzorg 

De aanvraag doe je via een formulier bij de RVA. Zij betalen jou een uitkering. Jij en je werkgever moeten elk een deel van het formulier invullen.

More Info

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.