Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Groeipakket (kinderbijslag)

©Shutterstock

Kinderen van werknemers geven recht op kinderbijslag. Lees meer over de voorwaarden, de toekenning en hoe je Groeipakket berekend wordt.

Let op: vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag omgevormd en heet het voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

Meer info vind je op www.groeipakket.be.

Wat is kinderbijslag?

Kinderen van werknemers geven recht op kinderbijslag. Het bedrag van de bijslag varieert naargelang het aantal kinderen in het gezin, hun rangorde en hun leeftijd. Ook een eventuele handicap kan het bedrag doen verhogen. Voor kinderen van langdurig werklozen, gepensioneerden, invaliden en wezen zijn verhoogde bedragen voorzien. 

De betaling van de kinderbijslag gebeurt maandelijks en stopt op 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt. Studenten, jongeren met een leercontract en werkzoekende schoolverlaters kunnen onder bepaalde voorwaarden tot hun 25ste kinderbijslag krijgen. 

Hoe hoog is de kinderbijslag? 

Je kan de kinderbijslag berekenen via de site van Famifed.  Of je kan terecht in een ACV-dienstencentrum. De kinderbijslag hangt niet af van je statuut.  Werknemers, ambtenaren en zelfstandigen ontvangen in een gelijkaardige situatie hetzelfde bedrag.

De basisbedragen vind je bij ‘overzicht sociale uitkeringen’ elders op deze site. 

Voor welke kinderen krijg je kinderbijslag? 

Je krijgt kinderbijslag voor kinderen met wie je een bepaalde band hebt, bijvoorbeeld verwantschap of je adoptiekind. Met de huidige reglementering geven bijna alle in België verblijvende kinderen recht op kinderbijslag.  

Aan wie wordt de kinderbijslag toegekend? 

Als er meerdere werknemers zijn in een gezin is er een voorrangsregeling. De volgorde is: eerst de vader, dan de moeder, dan de stiefvader en de stiefmoeder en ten slotte de oudste van de rechthebbenden die het kind bij zich in het gezin hebben. Bijvoorbeeld een oudere broer of zus. 

More Info