Te warm om te werken

©Shutterstock

De wet beschermt werknemers tegen ongezonde of oncomfortabele arbeidsomstandigheden door een te warme werkplek.

Actiewaarden

De wetgeving legt ‘actiewaarden voor blootstelling aan warmte’ of afhankelijk van de fysieke werkbelasting vast. Vroeger was enkel de maximumtemperatuur voor een bepaalde zwaarte van werk vastgelegd.

Intussen houdt men ook rekening met andere factoren zoals luchtvochtigheid en stralingswarmte. Alles samen genomen spreekt men van de WBGT-index. Die moet gemeten worden met een specifiek toestel. De WGTB-index is bijna altijd lager dan de temperatuur gemeten met een gewone thermometer.

 

Fysieke werkbelasting Actiewaarde voor blootstelling aan warmte (WBGT)
Licht of zeer licht werk 29
Halfzwaar werk 26
Zwaar werk 22
Zeer zwaar werk 18


Passende maatregelen

Zodra de WBGT-index overschreden wordt, moet de werkgever passende maatregelen nemen.nEnkele voorbeelden:

  • technische maatregelen die inspelen op de temperatuur, luchtvochtigheid of luchtstroomsnelheid (kunstmatige verluchting)verlaging van de fysieke werkbelasting
  • alternatieve werkmethodes die de duur en intensiteit van de blootstelling beperken
  • aanpassing van de werkroosters of de arbeidsorganisatie (met eventuele rusttijden)
  • aanbieden van beschermingskledij en collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen (rolluiken, gordijnen, schaduwplekken, zonnebrandcrème, pet, …)
  • aanbieden van gratis verfrissende dranken (gekoeld water, …)

Dit programma moet op voorhand opgesteld zijn op basis van de risicoanalyse en in overleg met de werknemersvertegenwoordigers. Wanneer dat nodig zou zijn, moeten er onmiddellijk passend maatregelen genomen worden.

In sommige werksituaties (bv. werken aan ovens, …) zijn deze maatregelen altijd van toepassing.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.