Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Te warm om te werken

De wet beschermt werknemers tegen ongezonde of oncomfortabele arbeidsomstandigheden door een te warme werkplek.

✅ 🌡8 regels bij warm weer

Is het te warm om te werken? Volg deze 8 aandachtspunten! 

 1. Je werkgever checkt preventief waar in je onderneming de actiewaarden voor warmte overschreden kunnen worden. Dat gebeurt op basis van een risicoanalyse.
 2. Je werkgever stelt een plan op met maatregelen bij te warm weer.
 3. Dat plan met maatregelen bevat:
  1. Technische maatregelen die inspelen op de temperatuur, luchtvochtigheid of luchtstroomsnelheid (kunstmatige verluchting, ... )
  2. Maatregelen die de fysieke belasting verlagen.
  3. Alternatieve werkmethoden die de duur en blootstelling aan warmte beperken.
  4. Aanpassing van werkroosters of de arbeidsorganisatie. De preventieadviseur of arbeidsarts kan, na akkoord van de militanten in het Comité PB of Vakbondsafvaardiging, ook rusttijden voorstellen.
  5. Aangepaste werkkledij.
 4. Het Comité PB geeft advies over de risicoanalyse en de maatregelen bij warm weer. Beide zaken worden opgenomen in het globaal preventieplan.
 5. Je werkgever voorziet gratis verfrissende dranken en zorgt binnen de 48 uur voor extra verluchting. Blijft de warmte na 48 uur aanhouden? Dan geldt een regime beperkte aanwezigheid op de werkpost en rusttijden. 
 6. Je werkgever zorgt voor een comfortabele werkplek (zelfs wanneer de actiewaarden niet overschreden worden (zie hieronder)).
 7. Gezondheidstoezicht voor werknemers die werken boven de actiewaarden, of buiten werken.
 8. Werknemers krijgen info en opleiding over de metingen, actiewaarden, preventiemaatregelen, herkennen en signaleren van lichamelijke symptomen, gezondheidstoezicht etc.

Lees meer in Vakbeweging

Actiewaarden

De wetgeving legt actiewaarden voor blootstelling aan warmte vast, afhankelijk van de fysieke werkbelasting.
In die actiewaarden wordt ook rekening gehouden de luchtvochtigheid en stralingswarmte. Alles samen genomen spreken we van de WBGT-index.

De WBGT-index wordt gemeten met een specifiek toestel en is bijna altijd lager dan de temperatuur gemeten met een gewone thermometer.

Meer weten? Check de link naar de FOD Werkgelegenheid onderaan de pagina!

Schema te warm om te werken_NL

Passende maatregelen

Wanneer de WBGT-index overschreden wordt, moet de werkgever passende maatregelen nemen:

 • technische maatregelen die inspelen op de temperatuur, luchtvochtigheid of luchtstroomsnelheid, verlaging van de fysieke werkbelasting
 • alternatieve werkmethodes die de duur en intensiteit van de blootstelling beperken
 • aanpassing van de werkroosters of de arbeidsorganisatie (met eventuele rusttijden)
 • aanbieden van beschermingskledij en collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen (rolluiken, gordijnen, schaduwplekken, zonnebrandcrème, pet, … )
 • aanbieden van gratis verfrissende dranken

Dit programma moet op voorhand opgesteld zijn op basis van de risicoanalyse en in overleg met de werknemersvertegenwoordigers. Zo kunnen er onmiddellijk passende maatregelen genomen worden.

In sommige werksituaties (bv. werken aan ovens, … ) zijn deze maatregelen altijd van toepassing.

More Info