Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
Het ACV_opleiding-widget-educo

e-learning-VOV

Vlaamse opleidingscheques

©Shutterstock

Wil je een opleiding volgen, ga dan na of je opleidingscheques kan gebruiken. Je opleiding wordt meteen wat goedkoper want je krijgt 125 euro.

Wat zijn Vlaamse opleidingscheques?

Vlaamse opleidingscheques zijn een digitaal betaalmiddel waarmee je als werknemer je persoonlijk aandeel in de directe kosten van je opleiding kan betalen.

Per kalenderjaar kan je voor 250 euro per jaar aan opleidingscheques kopen. Je betaalt 125 zelf, de andere helft wordt door de Vlaamse overheid betaald. Je krijgt dus 125 euro om je inschrijvingsgeld of cursusmateriaal te bekostigen.

Ook als je geen Vlaams opleidingsverlof of tijdskrediet opneemt, kan je opleidingen volgen en betalen met opleidingscheques.

Wie heeft recht op Vlaamse opleidingscheques?

Je hebt recht op de Vlaamse opleidingscheques als je tewerkgesteld bent bent in de private of publieke sector én als je:

 • in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont
 • in het Waals Gewest woont én tewerkgesteld bent in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • in een lidstaat van EU of EER woont én tewerkgesteld bent in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ben je (af en toe) aan de slag als uitzendkracht? Vraag dan je opleidingscheques aan op een dag dat je gewerkt hebt. Als werkloze heb je geen recht op opleidingscheques.

Tussenkomst van 125 (of 250) euro

Het gebruik en de toekenning van opleidingscheques hangt af van je scholingsgraad en de opleiding die je volgt. Je kan voor maximaal 250 euro per jaar aan opleidingscheques kopen. Je betaalt zelf de helft zelf, de Vlaamse overheid komt voor de andere helft of 125 euro tussen.

Kort- of middengeschoold

Ben je kort- of middengeschoold, dan kan je opleidingscheques aanvragen voor:  

 • Arbeidsmarktgerichte opleidingen, zie de lijst van erkende opleidingen in de Vlaamse opleidingsdatabank.
 • Opleidingen die opgenomen zijn in je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). 
 • Een opleiding in het hoger onderwijs.  Het bedrag aan opleidingscheques wordt dan verhoogd tot 500 euro per schooljaar, waarvan 250 euro eigen aandeel en 250 euro tussenkomst van de Vlaamse overheid.

Je wordt volledig vrijgesteld van het persoonlijk aandeel als je een opleiding volgt die:  

 • Gericht is op basisgeletterdheid (bijvoorbeeld Nederlands voor anderstaligen), rekenvaardigheid of ICT-basisvaardigheid.
 • Bijdraagt tot het behalen van een diploma secundair onderwijs of een beroepskwalificatie.
 • Op de lijst van knelpuntberoepen van de VDAB staat (raadpleegbaar via www.vdab.be).
Hooggeschoold

Ben je hooggeschoold, dan kan je enkel opleidingscheques aanvragen voor opleidingen in je persoonlijke ontwikkelingsplan (POP). Dat wordt opgemaakt in het kader van loopbaanbegeleiding.

Je mag de opleidingscheque van 250 euro (125 euro persoonlijk aandeel, 125 euro aandeel overheid) aanwenden voor elke loopbaangerichte opleiding. Het criterium arbeidsmarktgerichtheid geldt niet.

Voor het volgen van loopbaanbegeleiding kan je loopbaancheques aanvragen van zodra je 7 jaar werkervaring hebt als werknemer of zelfstandige. Je kan om de 6 jaar een loopbaancheque bestellen voor 4 uur loopbaanbegeleiding en een loopbaancheque voor 3 uur.

Wat kan je met Vlaamse opleidingscheques betalen?

De opleidingscheques kan je enkel gebruiken voor rechtstreekse kosten die je opleidings- of begeleidingsinstelling aanrekent. Het kan gaan om inschrijvingsgeld, cursussen en boeken die je via de instelling aankoopt, huur van materiaal of kosten voor het examen.

Worden niet terugbetaald:

 • Kosten die niet worden aangerekend door die instelling, zoals bijvoorbeeld verplaatsingskosten, kinderopvang, aankoop van cursussen of boeken in een boekhandel, …
 • Cursussen via afstandsleren, tenzij het opleidingscentrum 32 contacturen voorziet als begeleidend onderdeel bij het afstandsleren.

Hoe koop je Vlaamse opleidingscheques aan?

Via Mijn Loopbaan van de VDAB. Je kan in de loop van een jaar verschillende bestellingen doen, maar per kalenderjaar (van januari tot december) kan je maximaal voor 250 euro aan cheques bestellen. Meer info op www.vdab.be.

More Info

 • Nood aan loopbaanoriëntering

Militant en op zoek naar ondersteuning bij je syndicale opdracht?

 • Ga naar de militantensite www.acv-militanten.be! Je vind er de belangrijkste thema's, tools en publicaties voor militanten 👍
 • Log in op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles over sociale wetgeving. Met interessante modules over tijdskrediet, arbeidsovereenkomsten, interimwerk of het Vlaams opleidingsverlof!