Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
ACV-gezondheid-socialezekerheid-widget

terug-in-het-zadel

Verlof en eindejaarspremie

©Shutterstock

Ook wanneer je ziek wordt, heb je recht op je vakantie en wettelijke feestdagen. Lees de algemene regeling en bepalingen voor je sector hier na.

Betaald verlof

Voor betaald verlof geldt dat ziekteperiodes gelijkgesteld zijn voor maximaal 1 jaar. Dat wil zeggen dat ziektedagen tijdens de eerste 12 maanden van je arbeidsongeschiktheid tellen als effectief gewerkte dagen. Ze tellen dus mee voor de berekening van het aantal vakantiedagen en -geld waar je het jaar nadien recht op hebt.

Voor bedienden moet er wel een arbeidsovereenkomst lopen voor die periode. Het vakantiegeld is immers ten laste van de werkgever. Die beperking geldt niet voor arbeiders. 

Vakantie en ziekte

Word je ziek kort vóór je met vakantie gaat, dan kan je de datum van je vakantie uitstellen. Ook als je met je werkgever al afspraken had of als je bedrijf een collectieve vakantieregeling toepast, kan je je vakantieperiode verschuiven.

Word je echter ziek tijdens je vakantie, dan kan je niet vragen de verloren dagen op een ander moment op te nemen.

Feestdagen

Voor feestdagen die binnen je ziekteperiode vallen, heb je recht op je gewaarborgd loon. De werkgever zal ze moeten uitbetalen. Dit geldt niet als je een ziekte-uitkering heb. De mutualiteit zal geen vergoeding uitbetalen voor ziekte op een feestdag.

Eindejaarspremie

Er bestaat geen nationale wetgeving inzake eindejaarspremies. In je sector of onderneming gelden specifieke toekenningsvoorwaarden. 

De meeste cao's voorzien in een gelijkstelling van ziekteperiodes binnen bepaalde grenzen. Voor bedienden die onder het aanvullend paritair comité vallen (PC 200), geldt bijvoorbeeld een limiet van 60 dagen.

Je kan hierna informatie op maat nalezen. Om te weten hoe dit in je sector geregeld is, geef je hierna je regio en sector op

 

Wist je dat...

  • ACV-militanten zich dag in dag uit inzetten voor jouw gezondheid en veiligheid op het werk?
  • Het ACV ijvert voor goede afspraken en wetgeving rond veiligheid en welzijn?
  • Het ACV zich inzet voor wie langdurig afwezig was en terug aan de slag gaat?  Meer over re-integratie op het werk.

ACV-lidmaatschap, jouw bescherming in alle solidariteit.  Ontdek nu alle ledenvoordelen.

More Info

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.