Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
e-learning-AOV

Werken in het buitenland

©Shutterstock

Veel Belgen werken als grensarbeider in de ons omringende landen. En veel niet-Belgen werken bij ons. Welke afspraken gelden er in die gevallen?

Van plan om te gaan werken in het buitenland?

Normaalgezien wordt de wetgeving toegepast van het land waar de werknemer tewerkgesteld wordt. Inzake arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen verschillen de regelingen van land tot land.

Grensarbeiders

Grensarbeiders wonen in het ene land en werken in het andere land. Ze steken dus regelmatig de grens over. Het gaat hier om Belgen die in de ons omringende landen Frankrijk, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, Luxemburg werken. Daar gelden dikwijls andere regelingen, vooral op vlak van arbeidsrecht, sociale zekerheid en belastingen.

Het ACV biedt grensarbeiders een dienstverlening op maat aan in grensarbeiderssecretariaten. Deze bevinden zich in de grensstreek bij de verschillende buurlanden. Als lid kan je hier terecht met je vragen, problemen, juridische betwistingen, ...

Overzeese werknemers

Overzeese werknemers zijn tewerkgesteld buiten het grondgebied van de Economische Europese Ruimte (EER).  Ben je tewerkgesteld buiten de EER, dan kan je op vrijwillige basis aansluiten bij de Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS).

Werk je als niet-Belg in België?

De dwingende bepalingen van de Belgische sociale wetgeving en het arbeidsrecht zijn van toepassing op de in België verrichte arbeid. Dit principe is van toepassing ongeacht de nationaliteit van de werknemer en van de werkgever. Het gaat dan om loonbarema’s, arbeidsduur, ontslag, ... Europese verordeningen en internationale verdragen kunnen hierop uitzonderingen vormen.

Voor werknemers uit de Europese lidstaten die zich na 2004 bij de EU aansloten, biedt het ACV een aangepaste dienstverlening aan. Leden kunnen contact opnemen deze werking.

Types arbeidsvergunningen

Tot 31 december 2018 bestonden drie soorten arbeidskaarten en -vergunningen. Het soort vergunning hangt af van de verblijfstoestand van de werknemer. Deze vergunningen hebben betrekking op de niet-Europeanen (buiten EER).  

  • Vergunning A: onbeperkte duur en geldig voor alle werkgevers
  • Vergunning B: beperkte duur en geldig voor een welbepaalde werkgever
  • Vergunning C: geldig voor alle werkgevers, maar van beperkte duur

Arbeidskaarten (A, B en C) die vóór 1 januari 2019 zijn afgeleverd, blijven geldig tot hun vervaldatum.

Sinds 1 januari 2019 geldt een nieuwe regeling. De (gratis) aanvraagprocedure werd gewijzigd en buitenlanders die langer dan 90 dagen in België willen wonen en werken, hebben voortaan een gecombineerde vergunning of 'single permit' nodig. Uitgebreide informatie kan je nalezen op Werk.be

Verder bestaat nog de zogenaamde Blue Card. Dit is een vergunning voor hooggeschoolden. 

EURES-portaal

Het ACV is partner van EURES: het Europees netwerk voor arbeidsbemiddeling dat het vrije verkeer van werknemers moet bevorderen.

Wil je meer weten over werken in Europa? Kijk snel op ec.europa.eu/eures

More Info

  • Voor een volledig overzicht van de wetgeving arbeidsrecht en sociale zekerheid kan je de Wegwijzer Sociale Wetgeving erop naslaan. Bestel de Wegwijzer.
  • Militant? 
    • Meld je aan op www.acv-militanten.be en consulteer de Wegwijzer.
    • Meld je aan op het online leerplatform en ontdek op interactieve wijze alles wat je moet weten over de verschillende soorten arbeidsovereenkomsten.