Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Ouderschapsverlof en tijdskrediet zorg

Wil je meer tijd om voor je kind te zorgen? Dan kan je kiezen voor ouderschapsverlof of thematisch verlof. Maar wat is dat juist, wanneer kom je er voor in aanmerking en wat is het verschil?

Bereken je inkomen bij opname ouderschapsverlof of tijdskrediet!

Vormen

Ouderschapsverlof (thematisch verlof) 

Je kan je ouderschapsverlof als volgt opnemen:

 • Volledig: voor een periode van 4 maanden
 • Halftijds: 8 maanden
 • 1/5: 20 maanden
 • 1/10: 40 maanden

Je hoeft het ouderschapsverlof niet aaneengesloten op te nemen, maar kan de periodes splitsen. Na akkoord van je werkgever kan je voltijds en halftijds ouderschapsverlof ook flexibel of in kortere periodes opnemen.  

Lees er meer over in de brochure Tijdskrediet en thematisch verlof (pdf).
Als tijdskrediet met motief zorg

Een tweede optie is om tijdskrediet met motief zorg op te nemen. Het tijdskrediet staat los van het thematisch verlof en je kan beide combineren. Vaak wordt eerst ouderschapsverlof opgenomen, gevolgd door tijdskrediet.

Het gaat om verschillende rechten en de voorwaarden, modaliteiten en uitkeringen bij tijdskrediet zijn anders dan bij ouderschapsverlof. Zo kan je het tijdskrediet voltijds, halftijds of met 1/5 opnemen en heb je recht op een totaal van 51 maanden tijdskrediet.  

Lees er meer over bij tijdskrediet, de verschillende motieven en de duurtijd.

Voorwaarden

Of je in aanmerking komt voor ouderschapsverlof en tijdskrediet hangt af van je de leeftijd van je kind en je tewerkstelling.

Ouderschapsverlof

Leeftijd kind

 • Ouderschapsverlof kan je opnemen tot de leeftijd van 12 jaar voor elk kind, vanaf de geboorte of bij inschrijving in de gemeente ingeval van adoptie.
 • Bij adoptie kan je ouderschapsverlof aanvragen vanaf de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin tot het kind 12 jaar wordt.
 • Het ouderschapsverlof moet altijd starten voor de 12de verjaardag van je kind, maar kan daarna doorlopen. Als je werkgever vraagt om de start van het ouderschapsverlof uit te stellen, kan je na de 12de verjaardag opstarten.
 • Voor kinderen met een handicap ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar.

Tewerkstelling

 • Je moet in de periode van 15 maanden vóór de aanvraag minstens 12 maanden bij je werkgever werken.
 • Neem je voltijds ouderschapsverlof, dan speelt het geen rol of je vol- of halftijds werkt. Stap je over naar een halftijdse, 4/5 of 9/10 tewerkstelling, dan moet je wel voltijds werken.
 • Wel dit: je werkgever mag het ouderschapsverlof uitstellen omwille van de werking in het bedrijf. Dat uitstel mag niet langer dan 6 maanden duren. 
Tijdskrediet
 • Hou er rekening mee dat de leeftijdsvoorwaarde voor de zorg van een eigen of geadopteerd kind 8 jaar is. Voor een kind met een handicap ligt die leeftijd op 21 jaar.
 • De algemene voorwaarden tijdskrediet kan je nalezen bij 'Wie heeft recht op tijdskrediet?'. 

Aanvraag

Ouderschapsverlof aanvragen

Als je ouderschapsverlof wil opnemen, moet je 2 zaken in orde brengen: je werkgever vooraf informeren en je aanvraag bij de RVA in orde brengen.

 • Je informeert je werkgever minstens 2 en maximum 3 maanden vooraf, bij voorkeur met aangetekende brief. Vermeld hierbij begin- en einddatum van je ouderschapsverlof en de vorm waarin je het verlof zal opnemen (voltijds, halftijds, 1/5). Bezorg je werkgever ook een bewijs van geboorte of adoptie.
 • Voor je uitkering dien je ook een aanvraag bij de RVA in met dit document. Dat doe je ten laatste 2 maanden na het begin van het ouderschapsverlof. Als je je ouderschapsverlof opsplitst, kan je bij het indienen van elke aanvraag een ander regime kiezen (voltijds, halftijds, een vijfde of een tiende). Per aanvraag kan je maar één aaneengesloten periode van ouderschapsverlof aanvragen.
Tijdskrediet aanvragen

Kies je voor tijdskrediet? Dan volg je deze eenvoudige 3 stappen.

Wat neem ik eerst op?

Je kan zowel tijdskrediet als ouderschapsverlof opnemen, in de volgorde die je zelf verkiest. Wat de beste keuze is, hangt af van je situatie. Hou rekening met volgende aspecten:  

 • De uitkeringen voor thematisch verlof liggen hoger dan die voor tijdskrediet.  
 • Daar staat tegenover dat de voorwaarden anders zijn. Tijdskrediet voor de zorg van een eigen kind kan je bijvoorbeeld opnemen tot het kind 8 jaar is. Bij ouderschapsverlof ligt de grens op 12 jaar.    
 • De duurtijd en de manier waarop je je loopbaan kan onderbreken.

Uitkering

Ouderschapsverlof

Tijdens je ouderschapsverlof ontvang je naast je loon een uitkering van de RVA. Het gaat om een forfaitair bedrag, dus het is niet gebaseerd op je inkomen.

Raadpleeg de tabel uitkeringen bij thematisch verlof (pdf).

Tijdskrediet

De uitkeringen voor tijdskrediet liggen lager dan ouderschapsverlof. Check het overzicht van RVA-uitkeringen.

Werk je in Vlaanderen? Dan heb je recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie. Het loont de moeite om te bekijken of het voor jou situatie niet voordeliger is. Zie ook hoger: wat neem ik eerst op?

Word nu lid van het ACV!

Bereken nettoloon
Denk je er aan tijdskrediet of thematisch verlof op te nemen? Bereken je inkomen!

Benieuwd wat de impact op je inkomen is van thematisch verlof en tijdskrediet? Twijfel je om bijvoorbeeld om ouderschapsverlof te nemen of die opleiding te volgen omwille van de financiële gevolgen?    

Gebruik nu onze tool en bereken je inkomen! 
e-learning-tijdskrediet

Militant?  

Volg de diverse e-learning modules over tijdskrediet en thematisch verlof.  Je ontdekt zo alles wat je moet weten op interactieve wijze.

Meld je aan op het online ACV-leerplatform.

More Info

NL_ brochure tijdskrediet
ACV_Tijdskrediet_SZ_widget right

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.