Zwangerschaps- of moederschapsverlof

©Shutterstock

Ben je bevallen? Na de geboorte van een kind geniet je als moeder van het recht om te rusten. In totaal krijg je 15 weken zwangerschapsverlof.

Duur, vorm en voorwaarden

Het zwangerschapsverlof duurt in totaal 15 weken. Ben je zwanger van een twee- of meerling, dan kan je dit recht laten uitbreiden tot 17 of 19 weken.

Je mag het werk onderbreken vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Je mag ook blijven werken. Dan kun je de weken voor de (werkelijke) bevallingsdatum overdragen naar de periode na de geboorte. Bij een twee- of meerling mag je het werk 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen.

Opgelet wel:  

  • Je moet uiterlijk 1 week of 7 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken. Die dagen kan je niet overdragen en neem je verplicht op.
  • Ook verplicht op te nemen zijn de 9 weken na je bevalling. Dit is de eigenlijke bevallingsrust of het bevallingsverlof.

NIEUW vanaf 1 maart 2020: Periodes van ziekte, tijdelijke werkloosheid en werkverwijdering net voor de bevalling, verminderen niet langer de nabevallingsrust. Raadpleeg de update (pdf).

Beval je later dan voorzien of meer dan 6 weken na je werkonderbreking, dan verlies je de 9 weken bevallingsrust niet. Je bevallingsverlof wordt in dat geval verlengd.

Na de bevalling kan je 2 weken van je bevallingsverlof opnemen als losse verlofdagen om zo het werk geleidelijk aan of deeltijds te hervatten.

Zwangerschapsverlof aanvragen

Je moet je werkgever een medisch attest bezorgen, met daarin vermeld: de vermoedelijke bevallingsdatum en de datum waarop je je verlof wil nemen. Verwittig ook op tijd je ziekenfonds of ten laatste bij het begin van de 6 weken die aan de bevalling voorafgaan.

Tijdens je moederschapsverlof word je vergoed door het ziekenfonds. Na de bevalling bezorg je een geboorteattest aan je ziekenfonds. Binnen de 8 dagen na het einde van je zwangerschapsverlof, leg je tenslotte een bewijs van werkhervatting aan je mutualiteit voor.

Andere vormen van werkonderbreking

Naast zwangerschapsverlof kan je nog op andere vormen van werkonderbreking recht hebben. Je kan het nagaan in onze rubrieken:

More Info


 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.