Pleegzorgverlof

Ben je aangesteld als pleegouder? Dan heb je het recht om per jaar 6 dagen afwezig te zijn in het kader van pleegzorgverlof.

Duur, vorm en voorwaarden

Het pleegzorgverlof telt maximaal 6 dagen per jaar.  Het gaat om 6 dagen per pleeggezin en niet per werknemer. Als het pleeggezin bestaat uit twee werknemers die beiden zijn aangesteld als pleegouder, moeten de 6 dagen onder hen verdeeld worden. 

De reglementering voorziet dat je dit verlof kan opnemen voor: 

  • Zittingen bij de gerechtelijke en administratieve overheden die bevoegd zijn voor het pleeggezin.
  • Contacten met de ouders of met de voor het pleegkind en de pleeggast belangrijke derden.
  • Contacten met de dienst voor pleegzorg.

Pleegzorgverlof aanvragen

Als je pleegzorgverlof wil opnemen, moet je je werkgever twee weken op voorhand verwittigen. Als dat niet mogelijk is, moet je het zo snel mogelijk doen. Bezorg je werkgever de nodige documenten die aantonen dat je als pleegouder bent aangesteld en dat je een bepaalde taak moet vervullen.

De eigenlijke aanvraag voor pleegzorgverlof doe je via een formulier bij de RVA, want zij betalen jou een uitkering. Jij en je werkgever moeten elk een deel van het formulier invullen.

Loon en uitkering

Tijdens het pleegzorgverlof krijg je geen loon van je werkgever, maar krijg je een onderbrekingsuitkering van de RVA. Het gaat om een forfaitair bedrag per dag. 

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.