Verloven voor pleegzorg

©Shutterstock

Ben je aangesteld als pleegouder? Dan heb je het recht op pleegouder- en pleegzorgverlof.

Pleegouderverlof

Langdurige pleegzorg is pleegzorg waarvan bij de start duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden bij dezelfde pleegouders zal verblijven. Je komt in aanmerking voor pleegzorgverlof van zodra je als pleegouder bent aangesteld door de rechtbank of door de bevoegde dienst. 

Voor het onthaal en de zorg van een minderjarig kind heb je als werknemer recht op:  

  • 6 weken pleegouderverlof per pleegouder, met daarbovenop: 1 week naar keuze om onder beide pleegouders te verdelen 
  • 7 weken als er maar 1 pleegouder is

Vanaf 2021 komt er om de 2 jaar telkens 1 week per gezin bij tot in 2027: dan zal de maximale termijn 11 weken bedragen. 

De duur, voorwaarden en uitkeringen van het pleegouderverlof zijn identiek aan die van het adoptieverlof.

Pleegzorgverlof

Naast dit pleegouderverlof, heeft een werknemer ook recht op 6 dagen pleegzorgverlof. Ben je als pleegouder aangesteld, dan kan je dit verlof opnemen om verplichtingen na te komen die de aanstelling met zich meebrengt.  

Je kan bijvoorbeeld pleegzorgverlof opnemen voor:

  • zittingen bij de gerechtelijke en administratieve overheden die bevoegd zijn voor het pleeggezin
  • contacten met de ouders of met de voor het pleegkind en de pleeggast belangrijke derden
  • ontacten met de dienst voor pleegzorg 

De aanvraag doe je via een formulier bij de RVA. Zij betalen jou een uitkering. Jij en je werkgever moeten elk een deel van het formulier invullen.

More Info


 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.