Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Moederschapsverlof: geboorteverlof en bevallingsrust

©Shutterstock

Zwanger? Je hebt recht op 15 weken moederschapsverlof.

Word nu lid van het ACV!

Zwangerschapsrust en bevallingsrust

De moederschapsrust duurt in totaal 15 weken. Ben je zwanger van een twee- of meerling, dan kan je tot 17 of 19 weken opnemen.  De moederschapsrust valt uiteen in 2 delen:

 • Zwangerschapsverlof of prenataal verlof:

Je mag het werk onderbreken vanaf 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Je mag ook blijven werken. Dan kun je de weken voor de (werkelijke) bevallingsdatum overdragen naar de periode na de geboorte. Bij een twee- of meerling mag je het werk 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen

 • Bevallingsrust of postnataal verlof:

De rust die in principe begint op de dag  van de bevalling.

Voorwaarden, duur en vorm

 • Je moet uiterlijk 1 week of 7 dagen voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken. Die dagen kan je niet overdragen en neem je verplicht op.
 • Ook verplicht op te nemen zijn de 9 weken na je bevalling. Dit is de eigenlijke bevallingsrust of het bevallingsverlof.

Periodes van ziekte, tijdelijke werkloosheid en werkverwijdering net voor de bevalling verminderen de nabevallingsrust niet.

Beval je later dan voorzien of meer dan 6 weken na je werkonderbreking, dan verlies je de 9 weken bevallingsrust niet. Je bevallingsverlof wordt in dat geval verlengd.

Na de bevalling kan je 2 weken van je bevallingsverlof opnemen als losse verlofdagen om zo het werk geleidelijk aan of deeltijds te hervatten.

Zwangerschapsverlof aanvragen

Je moet je werkgever een medisch attest bezorgen, met daarin vermeld: de vermoedelijke bevallingsdatum en de datum waarop je je verlof wil nemen. Verwittig ook op tijd je ziekenfonds of ten laatste bij het begin van de 6 weken die aan de bevalling voorafgaan.

Tijdens je moederschapsverlof word je vergoed door het ziekenfonds. Na de bevalling bezorg je een geboorteattest aan je ziekenfonds. Binnen de 8 dagen na het einde van je zwangerschapsverlof, leg je tenslotte een bewijs van werkhervatting aan je mutualiteit voor.

Ontslagbescherming

Neem je moederschapsrust dan ben je beschermd tegen ontslag.  Je bent niet alleen beschermd tijdens de periode dat je moederschapsrust opneemt, maar ook:

 • Als je ontslag voorbereid of beslist werd tijdens deze periode.
 • Als je contract van bepaalde duur of interimcontract niet verlengd werd

Word je toch ontslagen, dan kan je werkgever veroordeeld worden tot een beschermingsvergoeding. Je krijgt dan:

 • 6 maanden brutoloon als je met een vast contract werkte
 • 3 maanden brutoloon ingeval je contract van bepaalde duur of interimcontract niet verlengd werd.

Andere vormen van werkonderbreking

Naast zwangerschapsverlof kan je nog op andere vormen van werkonderbreking recht hebben. Je kan het nagaan in onze rubrieken:

More Info

PC 329.01 - Socio-culturele sector (Vlaamse gemeenschap)

De eerste zes maanden

Wanneer je zwanger bent, breng je je werkgever zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte. In je brief voeg je een medisch attest. Vanaf dat moment gelden een aantal beschermende maatregelen.

 • Je mag, met behoud van loon, afwezig zijn voor zwangerschapsonderzoeken indien die tijdens de werkuren moeten doorgaan. Je verwittigt uiteraard je werkgever op voorhand en je zorgt voor een getuigschrift.
 • Je werkgever mag je niet ontslaan vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte is van je zwangerschap tot één maand na het einde van je bevallingsrust, tenzij om redenen die niets te maken hebben met de zwangerschap zelf.
 • Na advies van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk maakt de werkgever in overleg met de arbeidsgeneesheer een evaluatie van de risico’s. Werkgever en arbeidsgeneesheer beslissen samen of en welke maatregelen er genomen moeten worden.

Bestaan er risico’s, dan neemt de arbeidsgeneesheer één van de drie volgende maatregelen:

 • Aanpassing van de arbeidspost of –tijden;
 • Mutatie;
 • Verwijdering van het werk (al dan niet met tussenkomst van het fonds voor beroepsziekten).

Van de zesde maand tot de bevallingsrust

Vanaf de zesde maand van de zwangerschap tot tien weken na de geboorte kan je niet verplicht worden, regelmatig en zonder hulp van een collega, lasten te dragen.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.