Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Groeipakket (kinderbijslag)

©Shutterstock

Kinderen van werknemers geven recht op kinderbijslag. Lees meer over de voorwaarden, de toekenning en hoe je Groeipakket berekend wordt.

Twijfel niet en word lid van het ACV!

Let op: vanaf 1 januari 2019 wordt de kinderbijslag omgevormd en heet het voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

Meer info vind je op www.groeipakket.be.

Wat is kinderbijslag?

Kinderen van werknemers geven recht op kinderbijslag. Het bedrag van de bijslag varieert naargelang het aantal kinderen in het gezin, hun rangorde en hun leeftijd. Ook een eventuele handicap kan het bedrag doen verhogen. Voor kinderen van langdurig werklozen, gepensioneerden, invaliden en wezen zijn verhoogde bedragen voorzien. 

De betaling van de kinderbijslag gebeurt maandelijks en stopt op 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt. Studenten, jongeren met een leercontract en werkzoekende schoolverlaters kunnen onder bepaalde voorwaarden tot hun 25ste kinderbijslag krijgen. 

Hoe hoog is de kinderbijslag? 

Je kan de kinderbijslag berekenen via de site van Famifed.  Of je kan terecht in een ACV-dienstencentrum. De kinderbijslag hangt niet af van je statuut.  Werknemers, ambtenaren en zelfstandigen ontvangen in een gelijkaardige situatie hetzelfde bedrag.

De basisbedragen vind je bij ‘overzicht sociale uitkeringen’ elders op deze site. 

Voor welke kinderen krijg je kinderbijslag? 

Je krijgt kinderbijslag voor kinderen met wie je een bepaalde band hebt, bijvoorbeeld verwantschap of je adoptiekind. Met de huidige reglementering geven bijna alle in België verblijvende kinderen recht op kinderbijslag.  

Aan wie wordt de kinderbijslag toegekend? 

Als er meerdere werknemers zijn in een gezin is er een voorrangsregeling. De volgorde is: eerst de vader, dan de moeder, dan de stiefvader en de stiefmoeder en ten slotte de oudste van de rechthebbenden die het kind bij zich in het gezin hebben. Bijvoorbeeld een oudere broer of zus. 

More Info

PC 202- Bedienden kleinhandel voedingswaren

Kinderopvang

 • Als je werkt in een winkelketen van PC 202 heb je recht op een tussenkomst in de kosten van kinderopvang.
 • Op grond van het sectorakkoord 2021-2022 komt het sociaal Fonds tussen in de kosten van de kinderopvang die in 2021-2022 plaatsvond. In de regel wordt de aanvraag tot tussenkomst ingediend bij de werkgever.
 • De aanvraag mag echter rechtstreeks naar het Fonds worden gestuurd aan de hand van het formulier aan de keerzijde in de volgende specifieke gevallen:
  • Als de werknemer niet meer in dienst is op het ogenblik dat hij het fiscaal attest ontvangt
   waarop de dagen opvang worden vermeld waarvoor hij een tegemoetkoming voor
   kinderopvang wil aanvragen;
  • Als de werknemer geen aanvraag bij zijn werkgever heeft ingediend voor de deadline van
   31/08/2022-2023.
Welke werknemer heeft recht op de premie?
 • Gecumuleerde anciënniteit van 12 opeenvolgende maanden in ondernemingen van de paritaire
  comités 202, 311 en/of 312 op 31/12 van het opvangjaar ;
 • Ouder zijn (wettelijke afstammingsband) van een kind dat jonger dan 6 jaar was op het moment van de opvang.
 • Als de 2 ouders in de paritaire comités 202, 311 en/of 312 werkten in 2020-2021 heeft elk van de 2 ouders recht op de tussenkomst.
Hoe groot is de premie?
 • Het Sociaal Fonds komt tussen voor een bedrag van 3 EUR per effectieve opvangdag, in een
  opvanginstelling die een fiscaal attest mag afgeven.
 • De tussenkomst beloopt maximaal 600 EUR per kind per jaar, voor elke gerechtigde werknemer.
Wanneer moet de aanvraag worden ingediend?
 • De aanvragen aan de hand van het formulier op de keerzijde kunnen vanaf 1 september 2022-2023
  worden ingediend indien u nog tewerkgesteld bent in de sector. Voor die datum moet uw aanvraag
  via uw werkgever ingediend worden. Indien u niet meer in dienst bent in de sector kunt u uw aanvraag
  op elk moment indienen.
Wanneer gebeurt de betaling?
 • Het sociaal Fonds zal de betalingen uitvoeren naarmate de dossiers worden behandeld voor 31 maart
  2021-2022. Ter herinnering, de dossiers ingediend via de werkgevers worden prioritair behandeld voor 31 december 2022-2023.

Meer info kan je vinden op de website van het sociaal fonds pc202.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.