Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Bescherming tijdens zwangerschap

©Shutterstock

Ben je zwanger? Dan gelden er maatregelen om je te beschermen tegen ontslag, overwerk, nachtwerk, …

Licht je werkgever in

Breng je werkgever op de hoogte met een kopie van je doktersattest. Bezorg dit aangetekend of laat de werkgever tekenen voor ontvangst. Vanaf dan kan hij rekening houden met je zwangerschap en gelden er een aantal beschermende maatregelen voor werknemers in de privésector.   

Lees hier verder meer over:

Bescherming tijdens zwangerschap

Geen ontslag zonder geldig motief

Je werkgever mag je niet ontslaan om redenen die verband houden met je moederschap. Ontslag kan wel omwille van ernstige fouten, economische redenen, reorganisatie van het bedrijf, …

Word je in de periode vanaf het ogenblik dat je werkgever weet heeft van je zwangerschap tot 1 maand na het einde van je bevallingsrust ontslagen zonder geldig motief, dan moet hij je de normale opzegvergoeding betalen plus 6 maanden extra brutoloon.

Ik moet naar de gynaecoloog. Mag ik afwezig zijn van het werk?

Als je zwangerschapsonderzoeken moet ondergaan die niet kunnen plaatsvinden buiten de werkuren, dan mag je van het werk afwezig zijn. Je behoudt je normale loon. Als dat kan, moet je je werkgever vooraf en schriftelijk op de hoogte brengen. Een geneeskundig getuigschrift is in dat geval aan te raden.

Kan mijn werkgever mij tijdens de zwangerschap verplichten om nachtarbeid of overuren te doen?

Neen. Je werkgever kan je niet verplichten om ’s nachts te werken gedurende een periode van 8 weken voor de vermoedelijke datum van je bevalling. Als je beschikt over een geneeskundig getuigschrift dat de noodzaak van een verbod op nachtwerk aantoont, kun je daar tijdens je zwangerschap ook niet toe worden verplicht.

De werkgever kan je eveneens niet verplichten tot overwerk tijdens je zwangerschap. 

Zwanger tijdens een interimjob?

Breng het uitzendkantoor op de hoogte van je zwangerschap. Stuur een foto van je doktersattest per e-mail door naar het uitzendkantoor en zet jezelf of je partner in kopie om discussies over het al dan niet aankomen van de e-mail te vermijden. 

Het interimkantoor mag je tewerkstelling niet stopzetten omwille van je zwangerschap, behalve als er medische redenen zijn (bijvoorbeeld in geval van risicovolle activiteiten).

Elke nadelige behandeling omwille van zwangerschap is discriminatie en verboden. Wanneer een vermoeden heerst dat het uitzendkantoor de tewerkstelling toch heeft stopgezet omwille van de zwangerschap, moet het uitzendkantoor zelf het bewijs kunnen leveren dat er toch andere, terechte redenen waren om je tewerkstelling te stoppen. Aarzel niet om het ACV te contacteren als je hierbij vragen hebt.

Wat is profylactisch verlof voor zwangere vrouwen?

Ben je zwanger en verricht je werk dat gevaarlijk is voor je gezondheid of die van je ongeboren kindje? Dan heb je recht op profylactisch of preventief verlof. Je arts moet in een attest bevestigen dat het werk te gevaarlijk is.

Je krijgt dan een uitkering van het ziekenfonds. Het bedrag van de uitkering hangt af van of je gedeeltelijk of volledig van het werk wordt verwijderd.

Informeer je ook over je recht op profylactisch borstvoedingsverlof.

Let op: werk je in de openbare sector, dan geldt een andere regeling. Lees ons pagina's over zwangerschap en werkzaam in de openbare sector na.

More Info

PC 121 - Schoonmaak

Aanvullende vergoeding bij werkverwijdering zwangerschap

Het sociaal fonds voor de schoonmaak komt tussen bij de preventieve verwijdering van zwangere vrouwen (profylactisch verlof). Ben je in deze situatie?  Contacteer ons dan, zodat wij jouw aanvraag in orde kunnen brengen.

De tussenkomst bedraagt 27,2816% van de vergoeding, gedurende maximum 6 maanden en beperkt tot het bruto-loonverlies.