Hoe helpt COnneCt personeel in onderwijs?

Hoe helpt COnneCt personeel in onderwijs? Op welke manier gaan onze begeleiders aan de slag met vragen van onderwijspersoneel rond functioneren?

COnneCt luistert in de eerste plaats naar jouw verhaal. Op die manier leren we jou en de professionele omgeving waarbinnen je functioneert beter kennen. We hebben oog voor wat goed en minder goed loopt, voor jouw beleving, denkwereld en netwerk. Samen werpen we hier een kritische blik op en zoeken we naar nieuwe perspectieven en mogelijkheden.

Jouw persoonlijke ervaringen zijn altijd ons vertrekpunt, maar we nodigen je uit om je situatie ook vanuit het standpunt van anderen te bekijken. Onderwijs maak je namelijk niet alleen. Ook met je collega’s, directeur, ouders … willen we samen school maken!

De naam van onze dienst verklapt het al: COnneCt wil personeel in onderwijs begeleiden door de verbinding met hun opdracht, met elkaar en andere betrokkenen te versterken. We vertrekken daarbij vanuit vertrouwen en wederzijds respect. Bovendien proberen we jouw persoonlijke zorgen om te buigen naar vragen waarin iedereen in de school, het centrum of de instelling zich kan vinden. Uiteraard verliezen we hierbij niet uit het oog wat jouw persoonlijke rol in dat verhaal kan zijn. We stimuleren je om zelf de touwtjes in handen te nemen om iets aan jouw arbeidsomstandigheden – en bij uitbreiding aan die in je school, centrum of instelling – te doen. De begeleiding van COnneCt is tijdelijk, maar de inzichten die we je aanreiken zijn duurzaam en kunnen ook in de toekomst een houvast bieden.
BELANGRIJK!

Als je aanklopt bij COnneCt kan je rekenen op onze discretie. Anoniem een vraag stellen, kan niet, omdat we controleren of je COC-lid bent. Maar, wij delen de informatie die je ons toevertrouwt niet, tenzij in samenspraak en met jouw toelating voor een oplossing op maat.

Hoe kan je COnneCt bereiken?

Via mail: connect@acv-csc.be

Via telefoon:

  • Gert Maene: 02 244 36 78
  • Theo Kuppens: 02 244 36 79

Via chat:

  • Op maandag en donderdag van 16 uur tot 18 uur
  • Op niet-vastgelegde momenten
Knop COnneCt-chat
Knop COnneCt-blog
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.