Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Hoe helpt COnneCt personeel in onderwijs?

Hoe helpt COnneCt personeel in onderwijs? Op welke manier gaan onze begeleiders aan de slag met vragen van onderwijspersoneel rond functioneren?

COnneCt luistert in de eerste plaats naar jouw verhaal. Op die manier leren we jou en de professionele omgeving waarbinnen je functioneert beter kennen. We hebben oog voor wat goed en minder goed loopt, voor jouw beleving, denkwereld en netwerk. Samen werpen we hier een kritische blik op en zoeken we naar nieuwe perspectieven en mogelijkheden.

Jouw persoonlijke ervaringen zijn altijd ons vertrekpunt, maar we nodigen je uit om je situatie ook vanuit het standpunt van anderen te bekijken. Onderwijs maak je namelijk niet alleen. Ook met je collega’s, directeur, ouders … willen we samen school maken!

De naam van onze dienst verklapt het al: COnneCt wil personeel in onderwijs begeleiden door de verbinding met hun opdracht, met elkaar en andere betrokkenen te versterken. We vertrekken daarbij vanuit vertrouwen en wederzijds respect. Bovendien proberen we jouw persoonlijke zorgen om te buigen naar vragen waarin iedereen in de school, het centrum of de instelling zich kan vinden. Uiteraard verliezen we hierbij niet uit het oog wat jouw persoonlijke rol in dat verhaal kan zijn. We stimuleren je om zelf de touwtjes in handen te nemen om iets aan jouw arbeidsomstandigheden – en bij uitbreiding aan die in je school, centrum of instelling – te doen. De begeleiding van COnneCt is tijdelijk, maar de inzichten die we je aanreiken zijn duurzaam en kunnen ook in de toekomst een houvast bieden.
BELANGRIJK!

Als je aanklopt bij COnneCt kan je rekenen op onze discretie. Anoniem een vraag stellen, kan niet, omdat we controleren of je COC-lid bent. Maar, wij delen de informatie die je ons toevertrouwt niet, tenzij in samenspraak en met jouw toelating voor een oplossing op maat.

Hoe kan je COnneCt bereiken?

Via mail: connect@acv-csc.be

Via telefoon:

  • Gert: 02 244 36 78
  • Ann: 02 244 36 79
Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.