Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Partnerorganisaties en campagnes

Het ACV steunt diverse partners en campagnes die de Agenda voor waardig werk mee helpen realiseren.

Op internationaal niveau promoot het ACV de uitvoering van de Agenda voor waardig werk via de structurele samenwerking met een aantal vakbondspartners in het Zuiden. Het ACV werkt hiervoor samen met verschillende partnerorganisaties.

Om de agenda te realiseren steunt het ACV daarnaast campagnes en acties die de positie van kwetsbare werknemers aanklagen en willen verbeteren. 

Je leest hier meer over:

We Social Movements (WSM)

De NGO Wereldsolidariteit veranderde in oktober 2019 van naam en staat voortaan bekend als We Social Movements (WSM). 

WSM positioneert zich als facilitator van een thematisch netwerk rond het recht op sociale bescherming.  De strijd voor waardig werk blijft centraal staan in de missie.  

WSM verbindt partners in een netwerk, in de landen zelf, in de continenten en internationaal. Het gaat om een 80-tal organisaties in 24 landen in het Zuiden. WSM helpt mensen in het Zuiden om zich te organiseren zodat ze voor hun rechten kunnen opkomen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een vakbond, vrouwenorganisatie, jongeren- of ouderenbeweging, een mutualiteit of een coöperatieve.  

11.11.11 en CNCD

Het ACV steunt de Noord-Zuidbeweging en is lid van zowel 11.11.11 als CNCD. De krachten worden regelmatig gebundeld rond gemeenschappelijke campagnes zoals de Agenda voor waardig werk.

11.11.11 is de Vlaamse koepel van de Noord-Zuid beweging; CNCD is de koepel van de Noord-Zuid beweging langs Franstalige kant.

Schone Klerencampagne

Bij de Schone Klerencampagne ligt de focus op een leefbaar loon en een veilige werkplek voor kledingarbeidsters.

De kleding- en sportartikelenindustrie stelt miljoenen werknemers te werk. Door de lage loonkost wijkt de productie uit naar Azië.  Maar ook Europese landen als Roemenië lokken investeringen in de kledingsector met lage lonen en flexibele levertermijnen.

De sector levert niet de beloofde economische vooruitgang op. Kledingarbeidsters verdienen geen leefbaar loon en blijven steken in een armoedecyclus. De Schone Klerencampagne wil de vicieuze cirkel van lage lonen, buitensporig overwerk, woekerleningen en extreme afhankelijkheid doorbreken.

AchACT

Het ACV is lid van AchACT, een Franstalig consumentenplatform dat zich richt op de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de sterk geglobaliseerde sectoren van de lichte industrie.

Het gaat om sectoren als de productie van kledij, elektronica of speelgoed. Sectoren waar doorgaans vrouwen tewerkgesteld zijn en waar je als werknemer kwetsbaar bent. Ze zijn makkelijk te delokaliseren zijn en kenmerken zich door lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden. 

AchACT richt zich zowel op consumenten als werknemers, en organiseert acties die bedrijven moeten aanzetten de rechten van werknemers te respecteren en te handhaven.