Ontwikkelingssamenwerking

©Shutterstock

Voor het ACV is internationale solidariteit essentieel deel van haar werking en missie. Het doel is een sociaal rechtvaardige globalisering.

Internationale solidariteit is een essentieel onderdeel van de werking en missie van het ACV. De belangen van werknemers in het Noorden zijn onlosmakelijk verbonden met die van de werknemers in het Zuiden. 

De globalisering confronteert ons met enorme uitdagingen: de groeiende welvaartskloof, de uitholling van sociale rechten of delokaliseringen storten werknemers overal ter wereld in onzekerheid en penibele werk- en leefomstandigheden.

Willen we een meer rechtvaardige globalisering, dan moeten we werken aan een robuuste internationale vakbondsbeweging en hechte samenwerking tussen vakbonden wereldwijd. Niet de mondialisering zelf, maar de neoliberale invulling moet door vakbewegingen, NGO's en internationale organisaties aangepakt worden.

Meer weten over het ACV en ontwikkelingssamenwerking? Lees in deze rubriek meer over: 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.