Naar een sociaal en solidair Europa

Samen met het Europees Vakverbond komt het ACV op voor een rechtvaardiger, socialer Europa. Ontdek alles over syndicale acties en het handelsbeleid.

Sterke syndicale actie

Een rechtvaardig en sociaal Europa, dat is een Europa...

met democratie in de samenleving en op de werkplek, met kwalitatieve jobs, met leefbare en hogere lonen, met sociale bescherming voor iedereen, met sterke openbare diensten en rechtvaardige en sociale transities.

Een Europa dat bovendien opkomt voor een rechtvaardige en sociale wereldorde. Benieuwd naar hoe we dat bewerkstelligen?

Ontdek onze Europese syndicale acties! 👇

Een rechtvaardig en duurzaam Europees handelsbeleid

Het ACV erkent het belang van handel voor het scheppen van banen en voor duurzame economische groei.

Tegelijkertijd ijvert het ACV voor een Europees handelsbeleid dat waardig werk bevordert en waarbij de naleving van de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie centraal staat. Kom meer te weten over het algemeen kader van het Europees handelsbeleid.

Lees ook meer per thema! 👇

More Info

Het ACV is stichtend lid van het Europees Vakverbond in 1973 en pleitbezorger van sterke syndicale actie voor een sociaal Europa.
Het ACV bouwt mee aan een rechtvaardiger en socialer Europa. Voor de Europese syndicale actie stelt het ACV vijf prioriteiten.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.