EU-Mercosur akkoord

Het EU-Mercosur handelsakkoord beantwoordt niet aan de eindtermen die het ACV voor eerlijke handel en betere handelsakkoorden vooropstelt.

Wat is Mercosur?

Een economisch samenwerkingsverband waarin Zuid-Amerikaanse landen zich hebben verenigd. De Mercosur-regio vormt na de Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan, de vierde 'interne markt' ter wereld.

Op 28 juni 2019 ondertekende de EU een principeakkoord voor een uitgebreid handelsverdrag met de landen van de Mercosur-regio.

Principeakkoord zonder hefbomen

Het principeakkoord moet nog een weg afleggen door de Europese instellingen voor het effectief wordt aangenomen. Toch is er nu al is heel wat verzet tegen het akkoord in tal van lidstaten van de EU, ook in België.

Ook het ACV staat niet achter het akkoord. Waarom niet?

Omdat het akkoord niet beantwoordt aan de eindtermen die het ACV voor eerlijke handel en betere handelsakkoorden vooropstelt.

Het fundamentele bezwaar voor de vakbonden tegen het akkoord is het ontbreken van hefbomen in het duurzaamheidshoofdstuk van het akkoord voor de bevordering van arbeids-, milieu- en mensenrechten. De naleving van deze rechten kan niet worden afgedwongen, want er zijn geen sancties voorzien in geval van schendingen.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.