Europees minimumloon

Het Europees minimumloon is een belangrijk instrument in de strijd tegen de armoede en tegen sociale dumping.

Naar een Europees minimumloon

Een Europees minimumloon is een noodzakelijk wapen in de strijd tegen armoede. Bovendien verkleint het de kans op sociale dumping, en vermindert het de spanning tussen lonen in West- en Oost-Europa.

Op 28 oktober 2020 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een Europese Richtlijn voor een adequaat minimumloon in de EU. Daar staat het ACV achter. Met haar wetsvoorstel erkent de Europese Commissie dat collectieve onderhandelingen noodzakelijk zijn voor hogere lonen in heel Europa.

Een verhoging van de Europese lonen steunt op twee pijlers:

  • collectieve onderhandelingen
  • een versterking van de systemen die minimumlonen vormen in de lidstaten

Impact in België

In België werken niet meer dan 68.000 werknemers aan het minimumloon. Dat betekent niet dat een richtlijn voor een Europees minimumloon geen impact zou hebben op de situatie in België.

Voor Belgische werknemers kan de Europese wet invloed hebben als de armoedegrenzen van 60% van mediaanloon en 50% van het gemiddelde loon weerhouden worden als criteria voor de bepaling van het Europees minimumloon.

België bevindt zich in de kopgroep met de hoogste minimumlonen van Europa met een minimumloon van 9,85 euro per uur. Wanneer de criteria in het Europees voorstel worden weerhouden kan dat bedrag stijgen met 25% naar een uurloon van ongeveer 12 euro.

Daarnaast willen het ACV en het EVV dat het Europees wetsvoorstel:

  • een einde maakt aan de uitsluitingen van groepen werknemers van het minimumloon, bv. jongerenlonen
  • afhoudingen op het loon, voor bv. werkkledij, onmogelijk maakt

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.