Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Klimaatneutraal Europa

Het Energiehandvestverdrag is een sta-in-de-weg voor de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs (2015) en van een rechtvaardig ecologisch transitiebeleid.

Het energiehandvestverdrag

In 1994 tekenden de Europese landen een energieverdrag. Bedoeling? Hun energie-investeringen, vooral op vlak van fossiele brandstoffen, veilig stellen. 

Het energiehandvestverdrag kent vandaag 53 verdragsluitende partijen, waaronder de EU en België. Onderwerp van het verdrag is handel en doorvoer van energiegrondstoffen en regeling van investeringsgeschillen. 

Wapen voor investeerders

Het energiehandvestverdrag geeft investeerders een sterk wapen om de inperking van fossiele energie tegen te gaan. Bedrijven of investeerders kunnen staten voor  een ‘ISDS’-arbitragepanel dagen wanneer ze zich benadeeld voelen door regels en wetten die hun winstverwachtingen inperken.

Het energieverdrag van 1994 stelt bedrijven in staat om op de kap van de belastingbetaler tot miljarden euro’s compensatiegeld te krijgen voor de toekomstige winsten waar ze op gerekend hadden. Dit overheidsgeld is nochtans broodnodig om hernieuwbare energiebronnen te financieren. 

Het energiehandvestverdrag is een sta-in-de-weg voor de uitvoering van de klimaatovereenkomst van Parijs (2015) en van een rechtvaardig ecologisch transitiebeleid.

More Info