Klimaatneutraal Europa

Het Energiehandvestverdrag is een sta-in-de-weg voor de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs (2015) en van een rechtvaardig ecologisch transitiebeleid.

Het energiehandvestverdrag

In 1994 tekenden de Europese landen een energieverdrag. Bedoeling? Hun energie-investeringen, vooral op vlak van fossiele brandstoffen, veilig stellen. 

Het energiehandvestverdrag kent vandaag 53 verdragsluitende partijen, waaronder de EU en België. Onderwerp van het verdrag is handel en doorvoer van energiegrondstoffen en regeling van investeringsgeschillen. 

Wapen voor investeerders

Het energiehandvestverdrag geeft investeerders een sterk wapen om de inperking van fossiele energie tegen te gaan. Bedrijven of investeerders kunnen staten voor  een ‘ISDS’-arbitragepanel dagen wanneer ze zich benadeeld voelen door regels en wetten die hun winstverwachtingen inperken.

Het energieverdrag van 1994 stelt bedrijven in staat om op de kap van de belastingbetaler tot miljarden euro’s compensatiegeld te krijgen voor de toekomstige winsten waar ze op gerekend hadden. Dit overheidsgeld is nochtans broodnodig om hernieuwbare energiebronnen te financieren. 

Het energiehandvestverdrag is een sta-in-de-weg voor de uitvoering van de klimaatovereenkomst van Parijs (2015) en van een rechtvaardig ecologisch transitiebeleid.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.