Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Internationale vertegenwoordiging

Voor het ACV is solidariteit belangrijk. Het ACV zet zich als lid van internationale organisaties in voor werknemersrechten wereldwijd.

Het ACV is een actieve partner in de wereldvakbond (IVV) en is  daarnaast vertegenwoordigd bij internationale organisaties:

Internationaal Vakverbond (IVV)

Het ACV is aangesloten het bij Internationaal Vakverbond (IVV) of de International Trade Union Confederation (ITUC). Als wereldwijde vakbondskoepel telt het IVV 331 aangesloten organisaties en geeft het een stem aan de 207 miljoen leden. Het ACV vertegenwoordigt er 1,7 miljoen leden en mag zich de twaalfde grootste vakbond ter wereld noemen. 

Prioritaire werkterreinen zijn:

  • De strijd voor het respect van vakbonds- en mensenrechten. Het IVV bundelt de krachten van vakbonden, intersectorale sectororganisaties en internationale NGO's om de fundamentele arbeidsnormen van de IAO uitgevoerd te zien.  Dit vertaalt zich in het opstellen van dossiers, formuleren van aanklachten, organiseren van ondersteuningsmissies en campagnes.
  • Het thema van ontwikkelingssamenwerking. Het IVV bepaalt de gemeenschappelijke strategie voor ontwikkelingssamenwerking in nauw overleg met de aangesloten vakorganisaties.  Hiervoor komt men samen in het Trade Union Development Cooperation Network (TUDCN).
  • Het ‘vergroenen’ van de economie en inspelen op de klimaatverandering. Duurzame tewerkstelling staat centraal bij de syndicale acties en strategie van het IVV, zie bij voorbeeld ook het  lobbywerk rond de Agenda voor waardig werk.

Het IVV zet deze thema's bovenaan de agenda van mondiale beslissingsfora en bij internationale instellingen zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Wereldbank (WB) of de Wereldhandelsorganisatie (WHO). 

Trade Union Advisory Committee (TUAC)

Het TUAC is het adviescomité van vakbonden bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het is een uitwisselingsforum voor expertise en fungeert als overlegforum.  Het is hier dat de vakbondsposities voor de jaarlijkse topconferenties van de G20 worden voorbereid.

Het ACV is sterk vertegenwoordigd in het Trade Union Advisory Committee (TUAC). Ondervoorzitter van het TUAC is ACV-voorzitter Marc Leemans. De ACV-studiedienst werkt mee aan de TUAC-adviezen in diverse werkgroepen.

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) of de International Labour Organization (ILO) brengt als gespecialiseerde VN-organisatie alle regeringen, werkgeversorganisaties en vakbonden samen op de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie.

Tijdens die conferentie worden maatregelen en normen afgesproken voor de bevordering van sociale ontwikkeling wereldwijd. Denk maar aan de Agenda voor waardig werk.

De Internationale Arbeidsconferentie kijkt ook toe op de concrete toepassing ervan. Waar nodig kan een vakbond beroep doen op de IAO. Die kan een regering tot de orde roepen. De IAO is een belangrijk partner voor werknemersorganisaties. 

Het ACV is goed vertegenwoordigd in de IAO. Ze is elk jaar met een grote delegatie aanwezig op de Internationale Arbeidsconferentie. ACV-voorzitter Marc Leemans is momenteel woordvoerder van de werknemersgroep in de Normencommissie. 

Wereld Sociaal Forum (WSF) 

In januari 2001 vond de eerste editie van het Wereld Sociaal Forum plaats in de Zuid-Braziliaanse havenstad Porto Alegre. Leidmotief is ‘Een andere wereld is mogelijk’.

Het idee om een wereldwijd sociaal forum te organiseren ontstond als protest tegen het Wereld Economisch Forum (WEF) waar de mondiale elite sinds de vroege jaren '70 samenkomt om de neoliberale agenda te bespreken.

Het WSF is bedoeld als forum waar sociale bewegingen elkaar ontmoeten, gemeenschappelijke campagnes en actiekalenders opstellen en debatteren over hoe je de wereld in progressieve zin kan veranderen.