Europese vertegenwoordiging

©Shutterstock

Het ACV zet zich samen met andere vakbonden in voor een socialer en inclusiever Europa. De krachten worden gebundeld in diverse organisaties en fora.

Het ACV neemt actief deel aan syndicale acties en initiatieven van:

EVV 

Het ACV neemt onder de koepel van het Europees Vakverbond (EVV) of European Trade Union Confederation (ETUC) actief deel aan de syndicale acties en samenwerking in de EU. Het EVV ontstond in 1973, en telt vandaag 90 nationale vakbonden verspreid over 38 landen en 10 Europese vakfederaties.  

Benieuwd welke koers het ACV vaart in Europa?  Lees de prioriteiten van het EVV erop na.

ETUI

Het Europees Vakbondsinstituut of European Trade Union Institute (ETUI) is het onafhankelijk onderzoeks- en vormingscentrum van het EVV.  Het ETUI stelt zijn competenties ten dienste van de belangen van alle Europese werknemers en streeft ernaar de sociale dimensie van de EU te versterken.

EESC

Het Europees Economisch en Sociaal Comité van de EU of European Economic and Social Committee (EESC) geeft advies over ieder ontwerp van richtlijn, aanbeveling of actieprogramma van de EU.  Het ACV is er vertegenwoordigd met twee mandatarissen. 

OSE

Het Europees Sociaal Observatorium (OSE) is het centrum voor onderzoek, studie en actie op sociaal en tewerkstellingsgebied in Europa. 

Als stichtend lid analyseert het ACV er de impact van de Europese beleidsmaatregelen op sociaal vlak. Men ontwikkelt er vormings- en ondersteuningstools rond de sociale dimensie van de EU, formuleert beleidsvoorstellen en verricht onderzoek.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.