Prioriteiten op Europees niveau

©Shutterstock

Het ACV neemt onder de koepel van het Europees Vakverbond (EVV) actief deel aan de syndicale acties en zet zich hier in voor een socialer Europa.

Het ACV stond in de jaren '50 mee aan de wieg van de syndicale Europese vakbeweging. Zij groeide geleidelijk uit tot het huidige Europees Vakverbond (EVV) of European Trade Union Confederation (ETUC).

De prioriteiten van het EVV zijn:

Overleg en netwerken

Willen we alle Europese werknemers verdedigen, dan moeten we van het EVV en zijn beroepsfederaties de hoeksteen van de sociale tegenmacht in de EU maken.  Het ACV neemt actief deel aan het sociaal overleg in de instanties van het EVV en de paritaire vergaderingen tussen sociale partners.  

Werken aan een sociaal Europa

Het EVV heeft een grotere rol te spelen sinds het Verdrag van Maastricht (1992) en de Europese richtlijn inzake voorlichting en raadpleging van werknemers in transnationale bedrijven. 

Beide betekenden een belangrijke stap in de richting van een socialer Europa. Met de richtlijn deden de Europese ondernemingsraden hun intrede. Het Verdrag zorgde ervoor dat de sociale partners geconsulteerd moeten worden over ieder voorontwerp van Europese wet en bij initiatieven inzake sociaal beleid. 

Zowel de Europese werknemersorganisatie EVV, als de werkgeversorganisaties (BusinessEurope, CEEP en SMEunited) worden dus in het vroegste stadium van de besluitvorming betrokken. Daarbij hebben deze organisaties ook de bevoegdheid om Europese collectieve arbeidsovereenkomsten te onderhandelen.

Het EVV als platform voor verandering

Het EVV wil zich binnen Europa opwerpen als een platform voor verandering. Samen met de andere lidorganisaties ijvert het ACV ervoor om duurzame groei, kwalitatieve tewerkstelling en een grotere sociale rechtvaardigheid bovenaan de Europese agenda te zetten. 

 

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.