Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Prioriteiten op Europees niveau

©Shutterstock

Het ACV neemt onder de koepel van het Europees Vakverbond (EVV) actief deel aan de syndicale acties en zet zich hier in voor een socialer Europa.

Vijf prioriteiten

Het ACV onderscheidt vijf prioriteiten voor de Europese syndicale actie:

  • Realisatie van de Europese Pijler van Sociale Rechten

Dit is een plechtige verklaring van de Europese Unie van 20 sociale rechten van de Europese burger. Deze Europese pijler moet omgezet worden in daadwerkelijke en afdwingbare sociale rechten, regels en resultaten voor een sociaal en rechtvaardig Europa.

  • Hervorming van het Europees begrotingsbeleid

Het begrotingsbeleid moet zich meer richten op het bevorderen van kwaliteitsvolle banen en duurzame groei, met rechtvaardige en progressieve belastingen. Om de uitdagingen die duurzame mobiliteit, energietransitie en digitalisering met zich meebrengen het hoofd te bieden, moet er meer ruimte zijn voor publieke investeringen.

  • Een rechtvaardige transitie via EU-wetgeving, sociale dialoog en sociale fondsen

De klimaatcrisis, digitalisering, automatisering en globalisering vragen dringende actie. Voor die actie is er nood aan EU-wetgeving, zodat bij de transitie niemand aan zijkant achterblijft.

  • Een rechtvaardig en duurzaam internationaal beleid van de EU voor een rechtvaardige wereldorde

Een grondige bijsturing van het Europees handelsbeleid met afdwingbare arbeids-, milieu- en mensenrechtenclausules moet wereldwijd waardig werk bevorderen. Met een EU-wetgeving voor zorgplicht van bedrijven moet respect van arbeids-, milieu- en mensenrechten in productie- en dienstenketens bevorderd worden.

  • Waken over een gelijk speelveld tussen het VK en de EU

En dat voor arbeidsrechten, milieunormen en belastingen, na de Brexit en in het kader van het EU–VK-partnerschapsakkoord. Werknemers die getroffen worden door de uitstap van het VK moeten zo goed mogelijk beschermd worden.