Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Waardig werk wereldwijd

Het ACV pleit voor een sterke syndicale actie, zowel op internationaal als op Europees niveau.

Sociale rechtvaardigheid en waardig werk wereldwijd!

Internationale solidariteit is voor het ACV een essentieel onderdeel van syndicale actie. In de geglobaliseerde economie kan je belangen van werknemers in ons land niet los zien van die van de werknemers in andere landen.

Overal ter wereld steunt het ACV representatieve, autonome en vrije vakbonden in hun strijd voor sociale rechtvaardigheid en waardig werk.

Benieuwd welke acties het ACV onderneemt voor een rechtvaardigere globalisering? Ontdek onze acties en initiatieven op Europees en internationaal niveau en wat we doen in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

SDG's

Syndicale brochure

Wat zijn de engagementen van de Belgische, Europese en internationale vakbeweging? Hoe kunnen bedrijven een bijdrage leveren aan de SDG's? Je ontdekt het allemaal in de brochure '#Timefor8: Time for Realtime for SDG8. Wat is de bijdrage van de privésector voor sociale duurzaamheid?'

Download de brochure Vakbondskijk op SDG's #Timefor8
Militant?

Hoe kunnen we met SDG’s werken om waardig werk te promoten en het respect van arbeidsrechten te garanderen? Wat kunnen vakbondslui op de werkplek er aan doen om werk te maken van de realisatie van de SDG’s?

Krijg een antwoord op deze en nog vele andere vragen in de opname van het webinar 'Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en Waardig Werk' van 11 maart 2021.

Meldpunt integriteit / Contact point integrity / Point de contact Integrité / Punto de contacto integridad

Hebt u te maken met een integriteitsprobleem? Je kan  machtsmisbruik, niet-naleving van de wet, fraude, ... melden of een vraag stellen op het onafhankelijke meldpunt van de vzw ACV-CSC International. E-mail: dirk.uyttenhove@acv-csc.be

Are you facing an integrity issue? You can notify abuse of power, non-compliance with the law, fraud, etc., or ask questions through the independent contact point of ACV-CSC International. 
E-mail: dirk.uyttenhove@acv-csc.be

Vous êtes confronté à un problème d'intégrité ? Vous pouvez signaler un abus de pouvoir, le non-respect de la loi, une fraude, etc., ou poser une question par l'intermédiaire du point de contact indépendant de l'ACV-CSC International. Courriel : dirk.uyttenhove@acv-csc.be

¿Se enfrenta a un problema de integridad? Puede denunciar un abuso de autoridad, el incumplimiento de la ley, un fraude, etc., o hacer una pregunta a través del punto de contacto independiente de ACV-CSC International. Correo electrónico: dirk.uyttenhove@acv-csc.be