Waardig werk voor iedereen

©Shutterstock

De solidariteit van het ACV stopt niet bij onze landsgrenzen. Lees hier meer over onze internationale acties en ontwikkelingssamenwerking.

Voor het ACV is internationale solidariteit een essentieel onderdeel van de syndicale actie. In de mondiale wereldeconomie kunnen we de belangen van werknemers in ons land niet los van werknemers in andere landen zien. 

Het ACV pleit daarom voor een sterke syndicale actie op zowel het mondiaal als Europees niveau, en neemt het initiatieven in het kader van de ontwikkelingssamenwerking. Overal ter wereld steunt het ACV representatieve, autonome en vrije vakbonden in hun strijd voor sociale rechtvaardigheid en waardig werk.

Benieuwd welke acties het ACV onderneemt voor een rechtvaardigere globalisering?  Je leest er meer over in volgende rubrieken:

Militant?

Hoe kunnen we met de SDG’s werken om waardig werk te promoten en het respect van arbeidsrechten te garanderen? Wat kunnen vakbondslui op de werkplek er aan doen om werk te maken van de realisatie van de SDG’s?

Krijg een antwoord op deze en nog vele andere vragen in het webinar 'Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en Waardig Werk' op 11 maart.

Schrijf je in bij karin.debroey@acv-csc.be.

Meldpunt integriteit / Contact point integrity / Point de contact Integrité / Punto de contacto integridad

Hebt u te maken met een integriteitsprobleem? Je kan  machtsmisbruik, niet-naleving van de wet, fraude, .... melden of een vraag stellen op het onafhankelijke meldpunt van de vzw ACV-CSC International. E-mail:  dirk.uyttenhove@acv-csc.be

Are you facing an integrity issue?  You can notify abuse of power, non-compliance with the law, fraud, etc., or ask questions through the independent contact point of ACV-CSC International. 
E-mail:  dirk.uyttenhove@acv-csc.be

Vous êtes confronté à un problème d'intégrité ? Vous pouvez signaler un abus de pouvoir, le non-respect de la loi, une fraude, etc., ou poser une question par l'intermédiaire du point de contact indépendant de l'ACV-CSC International. Courriel : dirk.uyttenhove@acv-csc.be

¿Se enfrenta a un problema de integridad? Puede denunciar un abuso de autoridad, el incumplimiento de la ley, un fraude, etc., o hacer una pregunta a través del punto de contacto independiente de ACV-CSC International. Correo electrónico: dirk.uyttenhove@acv-csc.be

Nieuw:  brochure SDG's

Een syndicale brochure over de 17 SDG’s en de VN Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, is dat onderwerp niet – letterlijk – te ver gezocht? Wat heeft dit te maken met  onze dagdagelijkse syndicale inzet voor waardig werk en waardig inkomen op de werkvloer en in de samenleving? 

Daarom ook deze brochure "#Timefor8:  Time for Realtime for SDG8.  Wat is de bijdrage van de privésector voor sociale duurzaamheid?'"

Wat zijn de engagementen van de Belgische, Europese en internationale vakbeweging?  Hoe kunnen de bedrijven een bijdrage leveren aan de SDG's? ...?

Je ontdekt het allemaal in de brochure!  Deze nodigt elkeen uit om de SDG bril op te zetten én in te zetten bij ons syndicaal werk in de ondernemingen én op lokaal en regionaal vlak in de samenleving.

Download de brochure Vakbondskijk op SDG's # TIme for 8

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.