Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Agenda voor waardig werk

Het ACV neemt het op voor werknemersrechten wereldwijd. Waardig werk en een eerlijk inkomen voor iedereen staat bovenaan de internationale agenda.

Waardig werk

Waardig werk en een eerlijk inkomen voor iedereen staat bovenaan de internationale agenda.  Alleen zo kunnen we belangrijke stappen vooruit zetten naar een eerlijk, solidair een duurzaam financieel systeem.  

Om hun aspiraties voor sociale rechtvaardigheid en een eerlijkere herverdeling van de welvaart te realiseren, scharen vakbonden wereldwijd zich rond de waardig werk agenda. Deze agenda werd door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO of ILO) opgesteld. 

Waardig werk staat voor:

  • vrij gekozen werk
  • met een inkomen dat de gezinsbehoeften dekt
  • vakbondsvrijheid en het recht van werknemers op collectieve onderhandelingen
  • met sociale bescherming
  • sociale dialoog
  • met gelijkheid tussen alle mannen en vrouwen

Nationale agenda's

In het Zuiden zijn op nationaal niveau concrete plannen voor waardig werk uitgeschreven. Deze nationale agenda’s bevatten specifieke doelstellingen, indicatoren en bijhorende tijdsschema's. Deze moeten de voortgang op het vlak van werkgelegenheid, werknemersrechten, sociale dialoog en sociale bescherming mee helpen bewaken.

De lokale overheden voeren samen met de sociale partners hun agenda voor waardig werk uit.  Om de internationale doelstellingen te realiseren werkt het ACV samen met en ondersteunt ze de vakbondspartners in het Zuiden. 

De vzw ACV-CSC International (ACV-CSCi) volgt deze ontwikkelingssamenwerking en realisatie van de Agenda voor waardig werk op.