Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Europees handelsbeleid

Het ACV ijvert voor een Europees handelsbeleid dat waardig werk bevordert en waarbij de naleving van de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie centraal staat.

Naar een rechtvaardig Europees handelsbeleid 

Het ACV streeft naar een handelsbeleid dat waardig werk bevordert. Daarbij moet de naleving van de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie bij elk handelsakkoord centraal staan. 

Dat betekent bescherming van de eigen werknemers tegen sociale dumping en een gelijk speelveld voor alle partijen in een handelsakkoord. 

Voor een duurzaam Europees handelsbeleid

Het ACV ijvert voor een handelsbeleid de doelstellingen van de European Green Deal ondersteunt. Daarnaast zijn ook het bewaren van kwalitatieve openbare diensten en versterking van industriële basis van Europa essentiële toetsstenen voor het handelsbeleid. 

Hervorming

Het ACV wenst een hervorming van het Europees handelsbeleid. De speerpunten zijn:

  • Afdwingbare arbeidsnormen. In geval van arbeidsrechtenschendingen volgen er sancties.
  • Afdwingbare duurzame ontwikkelingshoofdstukken in vrije handelsakkoorden.
  • Arbeidsrechten als een essentiële clausule bij handelsakkoorden, met gerichte opschortingsclause in geval van schending van werknemersrechten. 
  • Grotere transparantie en participatie van sociaal middenveld en vakbonden voor versterken van arbeidsrechten.
  • Versterking van Domestic Advisory Groups met vakbonden en sociaal middenveld.

Het ACV is gekant tegen voorzieningen binnen handels-en investeringsakkoorden voor een eenzijdige en geprivilegieerde toegang van investeerders en bedrijven, wanneer zij zich gediscrimineerd voelen tegenover binnenlandse operatoren, tot privé arbitragepanels.  (zogenaamde ISDS)

More Info

Het ACV voert actie voor een meer rechtvaardig en duurzaam handelsbeleid.

Dat doen we in gemeenschappelijk vakbondsfront en met het Belgisch sociaal middenveld. Daartoe behoren mutualiteiten, milieubeweging, boerenorganisaties en de Noord-Zuidbeweging. Samen zijn we verenigd in het Platform Rechtvaardige en Duurzame Handel.

Meer weten? 

Op www.cncd.be en www.11.be vind je alles over de standpunten van het Platform en de acties die het voert.