Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Wet op loontransparantie

Het ACV steunt het Europese voorstel voor een richtlijn voor loontransparantie. Dat wetsvoorstel moet bovendien de loonkloof aanpakken.

Wet op loontransparantie

Vrouwen in de Europese Unie verdienen nog altijd gemiddeld 16% minder dan mannen. Op 3 maart 2021 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn om de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken.

Het ACV is samen met het EVV voorstander van een Europese wet. Die wet verplicht de lidstaten:

  • Criteria vast te leggen voor ‘gelijk werk’. Denk maar aan nodige kennis, opleidingsgraad, fysieke en mentale inspanningen in de job, verantwoordelijkheid, arbeidsomstandigheden, ...
  • Aan de hand van die criteria genderneutrale jobevaluatie- en classificatiesystemen op te zetten.
  • De werkgever te verplichten tot loontransparantie. De werkgever moet informatie verstrekken over de lonen voor alle personeelsleden in het bedrijf, voor mannen en vrouwen per functie en loonschaal. Dat aan de hand van jaarlijkse rapporten en een actieplan in geval van loonongelijkheid. Werkgevers die geen gevolg geven aan de wet worden gesanctioneerd.
  • In advertenties te informeren over lonen.

In België

Een wet op loontransparantie kan een verschil maken voor loongelijkheid. Dat toont de Belgische wet op loongelijkheid aan. In België is de loonongelijkheid tussen 2010 en 2018 gedaald van 10 % naar 6 %.

Als Belgische werknemers beschikken we dus al over een loontransparantiewet. Toch kan een Europese wet ook in ons land een meerwaarde bieden:

  • Actieplannen op bedrijfsvlak voor gelijk loon voor gelijk werk voor mannen en vrouwen zijn in ons land vandaag niet verplicht.
  • Ook sancties voor de werkgever worden in de Belgische wet niet voorzien.
  • Bovendien kan verplicht informeren over loonschalen in geadverteerde jobs ook in ons land een verschil maken. 

More Info

Ontdek alles over de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU op de website van ETUC.