Zorgplicht

Hier vind je een antwoord op je vragen over zorgplicht, de bouwstenen voor een Belgische zorgplichtwet en de snelste weg daarnaartoe.

Wat is zorgplicht? 

Zorgplicht is regelgeving die bedrijven dwingt tot respect voor: 

  • internationaal erkende mensenrechten
  • arbeidsrechten
  • milieunormen

En dat voor de hele waardeketen. Een zorgplichtwet moet met andere woorden de verantwoordelijkheden van bedrijven in hun internationale waardeketens en bij hun dochterondernemingen vastleggen. 

Waarom is zorgplicht noodzakelijk?

Deregulering en globalisering

Vandaag opereren bedrijven vrijelijk over landsgrenzen heen. Ze vestigen zich het liefst daar waar kosten en belastingen laag zijn en de regels zwak. Overheden concurreren om bedrijven te lokken.

In productielanden bouwen die overheden daarom hun regelgeving ter bescherming van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu af. Een wedren naar de bodem is het resultaat. 

Die deregulering leidt zo samen met globalisering tot wijdverbreide sociale en ecologische wantoestanden.

En de bedrijven?

De ingewikkelde waardeketens en bedrijfsstructuren maken het moeilijk tot onmogelijk om bedrijven verantwoordelijk te houden voor wanpraktijken in hun waardeketens.

Wanneer het mis gaat, blijven moederbedrijven en aandeelhouders meestal buiten schot. Zij zijn het nochtans die vaak de beslissingen nemen die bepalend zijn voor de rest van de waardeketen. Bovendien zijn zij het die er de winsten van opstrijken. 

Er is dus nood aan bindende regels, aan zorgplicht. De verantwoordelijkheid van bedrijven duidelijk vastleggen zorgt voor juridische zekerheid, een gelijk speelveld voor alle bedrijven en een betere toegang tot rechtspraak voor slachtoffers.

Tijd voor actie!

België neemt het voortouw

Ons land nam in het regeerakkoord van eind september op dat het: 

  • een voortrekkersrol wil spelen in de uitwerking van een Europees wetgevend kader voor zorgplicht
  • waar mogelijk een ondersteunend nationaal kader zal uitwerken
Het ACV wijst de weg naar nationale zorgplicht

Het ACV is overtuigd van de nood aan wetgeving. Een coalitie van vakbonden, ngo’s en mensenrechtenorganisaties organiseerde de Ronde Tafel ‘Op weg naar een Belgische zorgplichtwet’ en stelden een gezamenlijk memorandum op. 

Daarin kom je te weten:

  • waarom een zorgplichtwet nodig is
  • aan welke voorwaarden ze moet voldoen om daadwerkelijk een verschil te maken

Neem een kijkje naar het memorandum en kom te weten hoe een zorgplichtwet er moet uitzien.

20210406_Bangladeshakkoord
#RanaPlazaNeverAgain!

Toen de kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh instortte, kostte dat het leven aan meer dan duizend kledingsarbeid(st)ers. Het Bangladesh-akkoord moet ervoor zorgen dat zo'n ramp nooit meer kan plaatsvinden. 

Een paar dagen voor het einde van het huidige Bangladesh Akkoord, bereikten kledingmerken en vakbonden een akkoord over een nieuwe internationale overeenkomst! Die moet de veiligheid van werknemers in de kledingindustrie waarborgen. Lees meer over dit historisch akkoord op de webpagina van de Schone Kleren Campagne:

Check de website van de Schone Kleren Campagne

More Info

  • De solidariteit van het ACV stopt niet bij onze landsgrenzen. Lees meer over onze internationale acties en ontwikkelingssamenwerking.
  • Neem een kijkje op de website van WSM en volg de Facebookpagina van WSM België om mee te zijn met de nieuwste updates in de strijd voor waardig werk en sociale bescherming voor iedereen.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.