ACV-CSCi en de Agenda voor waardig werk

Om de internationale doelstellingen van de Agenda voor waardig werk te realiseren werkt ACV-CSCi samen met vakbondspartners in het Zuiden.

Vakbondspartners in het Zuiden

Om de internationale doelstellingen van de Agenda voor waardig werk te realiseren werkt het ACV samen met vakbondspartners in het Zuiden. Sommige van deze partners maken deel uit van het programma voor ontwikkelingssamenwerking van ACV-CSCi.

De Agenda voor waardig werk geeft als internationaal vakbondsprogramma aan deze partners meer slagkracht op het vlak van werknemersrechten en sociale dialoog. 

Programma voor ontwikkelingssamenwerking 2017-2021 

Wat is nieuw?

Nieuw is dat het ACV-CSCi programma voor ontwikkelingssamenwerking vanaf 2017 deel uitmaakt van een breder programma geleid door WSM- We Social MovementsHet ACV-CSCi-programma vult het WSM-programma aan door zich specifiek te richten op sociale dialoog en werknemersrechten. Daarnaast engageert ACV-CSCi zich om dit programma uit te voeren in deze landen waar WSM niet actief is.

Wat is het algemene doel?

Centraal in het ACV-CSCi-programma staat de verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden van kwetsbare werknemers. Het programma richt zich meer bepaald op vrouwen, jongeren, huisarbeiders, landarbeiders, werknemers uitbesteed door transnationale bedrijven, arbeidsmigranten, ... De aandacht gaat daarbij tevens uit naar hun gezinnen en naar arbeiders in zowel de informele, als formele economie.

Wie zijn de partners van ACV-CSCi?

De belangrijkste partners van het ACV-CSCi-programma voor ontwikkelingssamenwerking 2017-2021 zijn de Christelijke syndicale bewegingen in Indonesië (KSBSI), Cambodja (CLC), Niger (CNT), RD Congo (CSC), Haïti (CTSP en CTH) en Dominicaanse Republiek (CASC). In deze landen wordt binnen het programma vaak samengewerkt met nog andere vakbonden. 

Deze partners bevorderen de sociale dialoog en de rechten van werknemers in overeenstemming met de specifieke behoeften in hun respectieve landen. Zij zijn actief op lokaal, bedrijfs-, sectoraal, nationaal, regionaal  en internationaal niveau.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.