Basis

Basis, het ledenblad van het COV

Basis, het vroegere Christene School, is al sinds 1893 het ledenblad van COV. Elf keer per jaar brengt dit tijdschrift nieuws, achtergrond en duiding bij de onderwijsactualiteit. Ook bredere maatschappelijke onderwerpen komen erin aan bod.

 

Per nummer, uit de lopende jaargang, kan iedereen enkele artikels downloaden.

COV leden kunnen Basis volledig online lezen en downloaden.

 

Veel leesplezier!

Personalization