Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid
Je centrale op sociale netwerken

Word vakbondsafgevaardigde op jouw school

Is er op jouw school nog geen vakbondsafgevaardigde (VA)? Het is nooit te laat om een VA te kiezen op jouw school. Je hoeft niet te wachten tot een periode van verkiezingen. Niet twijfelen, durf te doen! 

Elke vier jaar verkiezen de COV-leden hun vakbondsafgevaardigden in de school. De huidige mandaatperiode is gestart in september 2023 en loopt tot augustus 2027. We verwachten dat onze vakbondsafgevaardigden zich engageren om de volledige mandaatperiode op post te blijven. Toch kan er ondertussen een mandaat om één of andere reden beëindigd worden. Of misschien werden bij de start van de periode niet alle mandaten ingevuld. Geen nood, het is nooit te laat om COV-vakbondsafgevaardigden te kiezen of aan te duiden en het syndicaal mandaat (terug) in te vullen. Je stelt je gemakkelijk kandidaat via onderstaande knop.

 

knop word va

Trek aan de bel!
Elk lid, ook jij, kan een openstaand mandaat melden. Meld de tekorten en wij doen het nodige om de syndicale aanwezigheid in jouw school terug in te vullen. Hoe pak je dat aan? Neem contact op met je kring-of regiobestuur. Of spreek je inspraakbegeleider aan die op zijn/haar beurt de boodschap zal overbrengen. 

Welke rol speelt jouw kring- of regiobestuur?
Het COV-kring- of regiobestuur is bevoegd voor de organisatie van syndicale verkiezingen en het aanduiden van vakbondsafgevaardigden. Als er een vrij mandaat is, onderzoekt de kring of regio eerst of er bij de verkiezingen opvolgers werden verkozen. Deze mensen worden, in volgorde van het aantal behaalde stemmen, aangesproken om het mandaat van vakbondsafgevaardigde op te nemen. Als er geen opvolgers (meer) zijn, zal het plaatselijke COV-bestuur een nieuwe verkiezingsprocedure opstarten of een nieuwe vakbondsafgevaardigde aanduiden. Zij volgen hierbij de richtlijnen die werden afgesproken bij de syndicale verkiezingen 2023. De procedure eindigt in elk geval met een schriftelijke mededeling aan het schoolbestuur waarin de kersverse vakbondsafgevaardigden bevestigd worden in hun mandaat. Vanaf dat moment kunnen zij rekenen op de COV-dienstverlening aan vakbondsafgevaardigden, raad en ondersteuning in hun mandaat en bescherming door dit syndicaal mandaat. Ze hebben dan ook het recht om deel te nemen aan de vormingsdagen voor vakbondsafgevaardigden.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen als VA?
Je bent TADD of vastbenoemd, Je werkt minstens 1/3e van een volledige opdracht in je school en je bent geen directeur of lid van het schoolbestuur. Daarnaast vragen we ook om je akkoord te verklaren met onze engagementsverklaring.

Wat kan je als VA doen voor je collega’s?
Je verdedigt hen en onderhandelt met directie en/of schoolbestuur over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Zo zorg jij voor inspraak en werkbaar werk op school! Je geeft info aan je collega’s bij de koffie, in de gang of in de personeelsvergaderingen. Je helpt je collega’s met hun vragen over werken in het onderwijs. Onze inspraakbegeleider begeleidt jou hierin.

Wat als je nog niets van onderwijswetgeving kent?
Geen zorgen! Het COV staat voor je klaar. Je kan terecht bij je inspraakbegeleider en de COV-dienstverleners. Je kan collega’s ook steeds naar hen doorverwijzen. Je vindt heel wat info op onze site, je krijgt elke maand een nieuwsbrief in je mailbox met actuele info en tips voor inspraak. We nodigen je graag uit op vormingen voor vakbondsafgevaardigden en er zijn ook nog lokale infomomenten georganiseerd door je kring of je regio. 

Wacht niet. Contacteer jouw kring- of regiobestuur!

 

Word vakbondsafgevaardigde!

Overtuigd om een engagement als vakbondsafgevaardigde aan te gaan? Stel je dan vandaag nog kandidaat via deze link