Wie zijn we?

Het COV (Christelijk Onderwijzersverbond) is met bijna 40.000 leden de grootste Vlaamse onderwijsvakbond voor alle personeelsleden in het gesubsidieerd basisonderwijs.

In 75% van de vrije en gemeentelijke basisscholen vertegenwoordigt het COV als ACV-centrale de belangen van de (kleuter)onderwijzers, leermeesters, ICT- of zorgcoördinatoren, directeurs, paramedici, kinderverzorgers, pedagogisch begeleiders, adviseurs, inspecteurs, administratief, medisch, sociaal, psychologisch of orthopedagogisch personeel … Actief of gepensioneerd.

Lees onze COV-voorstellingsfolder: Het COV, meer dan een lidkaart!

Contacteer onze dienstverlening!

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.