Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

COV-vorming

Voor het COV zijn haar leden, militanten en onderwijspersoneelsleden van grote waarde. Daarom organiseren we regelmatig vormingen.

Vorming op jouw maat

Het COV organiseert niet enkel vorming voor zijn militanten, directeurs en administratief medewerkers, maar ook voor de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Last but not least is er natuurlijk nog de ledenvorming.

Info in augustus
De aftrap van het werkjaar wordt traditioneel gegeven op de COV-info in elke provincie op het einde van augustus. Op dat vormingsmoment wordt naast een bespreking van de actualiteit dieper ingegaan op alle nieuwe reglementering die het komende schooljaar van toepassing zal zijn. De vormingsvoormiddag (of namiddag) is vooral bedoeld voor militanten, directeurs en administratief medewerkers, maar heeft ook succes bij bestuursleden van provincies, regio’s en kringen.

Militanten
Je kan als militant twee tot drie keer per jaar terecht op de militantenvorming. Met de term ‘militanten’ worden zowel de vakbondsafgevaardigden, LOC- als ABC-vertegenwoordigers bedoeld. Gemiddeld worden de vormingsdagen op 22 verschillende locaties georganiseerd en zijn er 1.200 militanten aanwezig. 
Wist je dat elke vakbondsafgevaardigde of personeelsvertegenwoordiger recht heeft op vorming? Het niet kunnen vinden van een vervanger mag geen reden zijn om een vormingsdag te missen. Je krijgt als deelnemer een syndicale vrijstelling. Het thema voor de vormingen in februari en maart 2024 is: verlofstelsels/verlovenbeleid. Elke militant krijgt een persoonlijke uitnodiging met de inschrijvingsmodaliteiten van zijn/haar kring/regio of provinciaal verbond. Plaatsen en data:

Antwerpen 
Donderdag 1 februari 2024 in Brasschaat
Maandag 5 februari 2024 in Edegem
Donderdag 8 februari 2024 in Dessel
Donderdag 22 februari 2024 in Herselt
Maandag 26 februari 2024 in Antwerpen
Donderdag 29 februari 2024 in Nijlen

Limburg 
Maandag 4 maart 2024 in Heusden-Zolder
Donderdag 7 maart 2024 in Hasselt
Maandag 11 maart 2024 in Oudsbergen
Donderdag 14 maart 2024 in Bocholt - Reppel

Oost-Vlaanderen
Maandag 4 maart 2024 in Denderstreek
Maandag 11 maart 2024 in Scheldestreek
Donderdag 14 maart 2024 in de Vlaamse Ardennen
Maandag 18 maart 2024 in Land van Waas
Donderdag 28 maart 2024 in Deinze- Eeklo

Vlaams-Brabant 
Maandag 5 februari 2024 in Leuven
Donderdag 22 februari 2024 in Aarschot
Maandag 26 februari 2024 in Affligem
Donderdag 29 februari 2024 in Aarschot

West-Vlaanderen 
Donderdag 1 februari 2024 in Pittem
Maandag 5 februari 2024 in Izegem
Donderdag 8 februari 2024 in Klerken
Donderdag 22 februari 2024 in Kortrijk
Maandag 26 februari 2024 in Zedelgem

Directeurs en administratief medewerkers
Jaarlijks verzorgt het COV twee vormingsmomenten voor directeurs en een vormingsmoment voor administratief medewerkers.  Omdat die vorming tijdens de schooluren plaatsvindt, noemen we ze een ‘inservicebijscholing’ (ISB).

Leden van het CPBW
Voor de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zijn er elk jaar twee halve vormingsdagen, ingericht samen met COC. Er wordt ingegaan op de vele reglementeringen in functie van veiligheid en welzijn. Naast een theoretisch gedeelte krijgt de praktische toepassing in de scholen veel aandacht.
 
Algemene syndicale ledenvorming
Om onze leden over de ‘populaire’ thema’s zoals eindeloopbaan en verlofstelsels uitgebreider te informeren, biedt het COV aan kringen/regio’s en provinciale verbonden vormingsmodules aan. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt.