Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

COV-vorming

Voor het COV zijn haar leden, militanten en onderwijspersoneelsleden van grote waarde. Daarom organiseren we regelmatig vormingen.

Vorming op jouw maat

Het COV organiseert niet enkel vorming voor zijn militanten, directeurs en administratief medewerkers, maar ook voor de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Last but not least is er natuurlijk nog de ledenvorming.

Info in augustus
De aftrap van het werkjaar wordt traditioneel gegeven op de COV-info in elke provincie op het einde van augustus. Op dat vormingsmoment wordt naast een bespreking van de actualiteit dieper ingegaan op alle nieuwe reglementering die het komende schooljaar van toepassing zal zijn. De vormingsvoormiddag (of namiddag) is vooral bedoeld voor militanten, directeurs en administratief medewerkers, maar heeft ook succes bij bestuursleden van provincies, regio’s en kringen. In 2023 vinden ze plaats van 25 tot 29 augustus:

Antwerpen: woensdag 30 augustus 2023, Hotel Aldhem, Jagersdreef 1, Grobbendonk.
Limburg: maandag 28 augustus 2023, Pastoraal Informatie Centrum, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt.
Oost-Vlaanderen: dinsdag 29 augustus 2023, Golf De Kluizer, Zandberg 6, 9300 Aalst.
Vlaams-Brabant: vrijdag 25 augustus 2023, Park Inn Hotel, Leuven.
West-Vlaanderen: vrijdag 25 augustus 2023 in Domein Gistelhove, Wielewaalstraat 18, Izegem; maandag 28 augustus in Salons Denotter, Torhoutsesteenweg 76, Zedelgem; dinsdag 29 augustus in XPO Meeting Centre, Kortrijk.

Militanten
Je kan als militant twee tot drie keer per jaar terecht op de militantenvorming. Met de term ‘militanten’ worden zowel de vakbondsafgevaardigden, LOC- als ABC-vertegenwoordigers bedoeld. Gemiddeld worden de vormingsdagen op 22 verschillende locaties georganiseerd en zijn er 1.200 militanten aanwezig. 
Wist je dat elke vakbondsafgevaardigde of personeelsvertegenwoordiger recht heeft op vorming? Het niet kunnen vinden van een vervanger mag geen reden zijn om een vormingsdag te missen. Je krijgt als deelnemer een syndicale vrijstelling. Het thema voor de vormingen in februari en maart 2023 was: syndicale verkiezingen.

Directeurs en administratief medewerkers
Jaarlijks verzorgt het COV twee vormingsmomenten voor directeurs en een vormingsmoment voor administratief medewerkers.  Omdat die vorming tijdens de schooluren plaatsvindt, noemen we ze een ‘inservicebijscholing’ (ISB). In oktober/november 2021 was het thema van de vorming voor administratief medewerkers: de administratie rond de zwangerschap. De in-service bijscholing voor onze COV-directeurs van 7 december 2021 werd aangeboden als webinar. We focusten dit keer op de digitalisering in onderwijs

Leden van het CPBW
Voor de leden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) zijn er elk jaar twee halve vormingsdagen, ingericht samen met COC. Er wordt ingegaan op de vele reglementeringen in functie van veiligheid en welzijn. Naast een theoretisch gedeelte krijgt de praktische toepassing in de scholen veel aandacht.
 
Algemene syndicale ledenvorming
Om onze leden over de ‘populaire’ thema’s zoals eindeloopbaan en verlofstelsels uitgebreider te informeren, biedt het COV aan kringen/regio’s en provinciale verbonden vormingsmodules aan. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt.


 

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.