Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Je loopbaan onderbreken

©Shutterstock

Veel personeelsleden in de openbare sector hebben de mogelijkheid om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken of om hun prestaties te verminderen. Daarvoor bestaan er verschillende formules, ook wel de thematische verloven genoemd. De verloven zijn meestal beperkt in de tijd en je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om ze te kunnen opnemen. In sommige gevallen kan je een uitkering krijgen ter compensatie van het inkomensverlies. 

Thematische verloven

Een aantal bijzondere zorgverloven kan je in zeer specifieke situaties opnemen: de thematische verloven. Meer informatie over de verschillende verloven vind je via deze links:

PC Lokale en regionale besturen

Naast je jaarlijkse verlofdagen, bestaan er in de lokale en regionale besturen ook manieren om je loopbaan tijdelijk te onderbreken of om minder te werken.

Zorgkrediet

Bekijk de brochure

Op 2 september 2016 kwam het Vlaams zorgkrediet in de plaats van de loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector.  

Alle vormen van loopbaanonderbreking die vóór 2 september 2016 zijn gestart, vallen onder de oude regelgeving en moeten bij RVA aangevraagd worden. Voor lopende dossiers (aanvang voor 2 september 2016 en die daarna doorlopen) wijzigt er niets. De thematische loopbaanonderbrekingen (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) blijven federaal en moeten dus nog steeds bij RVA worden aangevraagd.   

Wie komt in aanmerking voor het zorgkrediet?

Alle personeelsleden van de Vlaamse overheid en haar diensten – contractueel en statutair - komen in aanmerking voor het zorgkrediet. Er zijn wel enkele uitzonderingen:

 • Personeelsleden op proef hebben geen recht op een voltijdse onderbreking van de loopbaan
 • Voor personeelsleden met een vervangingsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, is de volledige onderbreking van de loopbaan een gunst in plaats van een recht
 • Een contractueel personeelslid moet minstens drie vierde werken om recht te hebben op een vermindering tot de helft van een voltijdse betrekking
 • Personeelsleden die behoren tot het top- en middenkader kunnen geen gebruik maken van het zorgkrediet

Welke reden moet je hebben om zorgkrediet op te nemen?

 • Je zorgt voor een kind tot en met 12 jaar
  • Eigen kind, adoptiekind, pleegkind of kind van je officiële partner*
  • Op te nemen in periodes van minimaal drie en maximaal 12 opeenvolgende maanden
 • Je zorgt voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad
  • Personen waarmee je samenwoont, bloed- en aanverwanten tot de tweede graad van jou of van je partner*
  • Elke ziekte of medische ingreep die door de arts als "zwaar" wordt beschouwd
  • Op te nemen in periodes van minimaal drie en maximaal 12 opeenvolgende maanden
 • Je verleent palliatieve zorgen
  • Bijstand aan en verzorging van een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte in een terminale fase
  • Op te nemen in periodes van minimaal één en maximaal drie opeenvolgende maanden
 • Je zorgt voor een kind met een beperking
  • Een kind dat voor tenminste 66% getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
  • Of een kind dat een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste vier punten toegekend worden in pijler één van de medisch-sociale schaal als vermeld in de regelgeving betreffende de kinderbijslag
  • Op te nemen in periodes van minimaal drie en maximaal 12 opeenvolgende maanden
 • Je volgt een opleiding
  • Op te nemen in periodes van minimaal drie en maximaal 12 opeenvolgende maanden
*de partner met wie je gehuwd bent of met wie je wettelijk samenwoont

Hoe lang kan je zorgkrediet opnemen?
Je kan zorgkrediet opnemen voor:
 • minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden, verlengbaar tot 18 maanden als je je loopbaan volledig onderbreekt
 • 36 maanden als je halftijds werkt
 • 90 maanden als je 1/5e werkt. 

Hoe doe je een aanvraag?
In eerste instantie doe je een aanvraag bij je werkgever. 

Je vraagt online een uitkering aan bij het departement voor Werk en Sociale Economie (maximaal zes maanden voor de start van de periode van zorgkrediet tot twee maanden erna).

Heeft het zorgkrediet een invloed op je vakantiedagen? 
Ja. Je jaarlijkse vakantiedagen hangen af van hoeveel je werkt. Als je in het kader van het zorgkrediet minder werkt, heb je ook recht op minder verlof.

Zorgkrediet versus verlof medische bijstand

Als je minder wilt gaan werken om zorg te dragen voor een zwaar ziek gezins- of familielid, heb je twee mogelijkheden.

Je kan ofwel het thematisch verlof ‘medische bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid’ opnemen, ofwel het Vlaams zorgkrediet. 

Wil je weten welk verlof je het best opneemt? Bekijk dit schema met een handige vergelijking tussen de twee verloven.

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw secretariaat van ACV openbare diensten.


Onbetaald verlof

Het onbetaald verlof is opgesplitst in een onbetaald verlof als recht en als gunst. De besturen hebben zelf heel wat keuzemogelijkheden. Zo kunnen ze personeelscategorieën uitsluiten of kunnen ze een eigen premie toekennen. Dit verlofstelsel biedt de mogelijkheid om zonder motief de loopbaan voltijds, gedeeltelijk of per dag te onderbreken.

Onbetaald verlof als recht
Het onbetaald verlof als recht is een systeem waarin je één jaar voltijds onbetaald verlof kan nemen tijdens je loopbaan met een bijkomend recht van één jaar vanaf de leeftijd van 55 jaar. Per aanvraag is er een minimumperiode van één maand. 

Daarnaast mag je vijf jaar halftijds of 1/5e onbetaald verlof nemen onder de leeftijd van 55 jaar en vanaf 55 jaar tot aan je pensioen. Per aanvraag is er een minimumperiode van drie maanden. 

Onbetaald verlof als gunst

Het onbetaald verlof als gunst maakt het mogelijk dat je twee jaar voltijds onbetaald verlof kan nemen per loopbaan en 20 dagen onbetaald verlof per kalenderjaar.

Meer weten?

button-contactformulier
button-contacteer-ons

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.