Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Ziekte

Wat moet je doen als je ziek wordt?

 

 Notificatie
Verwittig meteen je diensthoofd en je werkgever zoals
voorzien in het arbeidsreglement

Ziektebriefje 
Breng je ziektebriefje binnen zoals voorzien in het arbeidsreglement
 


Mutualiteit
Contractuelen zonder periodes van gewaarborgd loon: verwittig je mutualiteit


Dokter 
Hou rekening met de instructies van je (controle-)arts
 

Ongeval2
Bij een arbeidsongeval of een ongeval van of naar het werk, moet je altijd aangifte doen
 

 

 

Als je tijdens je ziekteverlof naar het buitenland wilt, dan moet je daar toestemming voor vragen.

Welke rechten heb ik als statutair?

De regelingen van het ziektekrediet verschillen per sector. Vul je sector in om te weten wat voor jou geldt.

Voorlopig blijft het systeem van het ziektekrediet nog bestaan, maar er is wel veel rond te doen. Bekijk onze actualiteit om volledig op de hoogte te zijn.

Welke rechten heb ik als contractueel?

Bedienden

Met een contract van onbepaalde duur

 • Eerste maand: gewaarborgd loon (100 %) ten laste van de werkgever
 • Daarna: vergoeding mutualiteit

Met een contact van minder dan drie maanden

 • Eerste 7 dagen: je krijgt je volledig loon
 • Volgende 7 dagen: je krijgt 85 % van je brutoloon
 • Volgende 14 dagen: je mutualiteit komt tussen én je krijgt 25,88 % van je loon van je werkgever
 • Daarna: vergoeding mutualiteit

 

Arbeiders
 • Eerste 7 dagen: je krijgt je volledig loon
 • Volgende 7 dagen: je krijgt 85 % van je brutoloon
 • Volgende 14 dagen: je mutualiteit komt tussen én je krijgt 25,88 % van je loon van je werkgever
 • Daarna: vergoeding mutualiteit

 

 

 

 

 

Vergoedingen mutualiteit

 • Eerste zes maanden: 60 % van een begrensd brutoloon
 • Vanaf de zevende maand: 60 % van het brutoloon
  • Het minimum en het maximum variëren naargelang het tijdstip waarop je arbeidsongeschikt werd
 • Langer dan één jaar arbeidsongeschikt: Je wordt beschouwd als invalide
  • Gezinshoofd:
   • 65 % van het brutoloon
   • Het minimum en het maximum variëren naargelang het jaar waarin je arbeidsongeschikt werd
  • Alleenstaande:
   • 55 % van het brutoloon
   • Het minimum en het maximum variëren naargelang het jaar waarin je arbeidsongeschikt werd
  • Samenwonende
   • 40 % van het brutoloon
   • Het minimum en het maximum variëren naargelang het jaar waarin je arbeidsongeschikt werd
   • Je inkomen bepaalt mee het bedrag van je vergoeding. Als daar iets aan verandert, dan moet je dat melden aan je mutualiteit.

 

Welke rol speelt de arbeidsgeneesheer?

De arbeidsgeneesheer is een arts die verantwoordelijk is voor het welzijn van het personeel op de werkvloer. Hij heeft de expertise om te beoordelen wat medisch gezien haalbaar is op de werkvloer. Hij heeft dan ook voldoende kennis van de sector en de werkplaats waar de werknemers actief zijn. Terwijl een huisarts of een specialist oordeelt over de medische toestand van een persoon in het algemeen, linkt een arbeidsgeneesheer de medische toestand van de werknemer specifiek aan de werkplaats. 

Zo kan je na een periode van langdurige ziekte een bezoekje brengen aan de arbeidsgeneesheer. Die kan dan vanuit zijn expertise bekijken of je voldoende genezen bent om het werk te hervatten. Daarnaast kan je ook steeds zelf bij de arbeidsgeneesheer aankloppen met medische vragen of medische problemen gelinkt aan je werk.

Welke rol speelt de controlearts?

De controlearts is een arts waarop de werkgever beroep doet om met een controlebezoek het ziekteverlof te bevestigen. De controlearts kan beslissen dat het ziekteverlof gerechtvaardigd is, ingekort moet worden of het werk hervat moet worden. 

De controlearts kan langskomen bij je thuis of – wanneer je je kan verplaatsen – vragen om langs te komen. In dat laatste geval worden de verplaatsingskosten vergoed volgens de regels die in het statuut staan.

Je bent verplicht om in te gaan op zo’n controlebezoek. Het arbeidsreglement kan bepalen wanneer zieke werknemers beschikbaar moeten zijn voor de controlearts. Check sowieso steeds je brievenbus wanneer je het huis verlaten hebt. Als de controlearts langskwam toen je niet thuis was, dan laat hij een bericht na met een nieuwe afspraak. 

Het ontlopen van een controlebezoek kan ernstige gevolgen hebben: van inhouding van wedde tot ontslag. Als werknemer kan je wel de beslissing van de controlearts aanvechten via een arbitrageprocedure. 

Deeltijds werken na ziekte

De geneeskundige dienst kan oordelen dat je geschikt bent om terug aan de slag te gaan met verminderde prestaties. Je moet dan wel de mogelijkheid hebben om minstens de helft van de duur van een functie met volledige prestaties uit te voeren. 

Als contractueel personeelslid moet je daarvoor de goedkeuring hebben van je mutualiteit, werkgever en arbeidsgeneesheer. 

Als statutair personeelslid moet je de goedkeuring hebben van de arbeidsgeneesheer en de werkgever.

De werkgever kan beslissen om het deeltijds werken na ziekte te beperken in tijd. Vaak gebeurt de goedkeuring per drie maanden.

Heeft een periode van ziekte invloed op mijn verlof?

Nee, een periode van langdurige ziekte heeft geen invloed op het aantal verlofdagen tijdens het volgende kalenderjaar. 

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.