Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Arbeidsongeval

©Shutterstock

Wat moet je doen als je een arbeidsongeval hebt gehad?

Meld eerst het ongeval bij je werkgever. Ook kleine arbeidsongevallen moeten aangegeven worden.

Zorg voor bewijsmateriaal. Je moet bewijzen dat:

 • het om een 'plotse gebeurtenis' gaat.
 • het gebeurde tijdens of op weg van/naar je werk.
 • er een letsel is.

Je kan nog extra bewijs toevoegen:

 • namen van getuigen
 • namen van onrechtstreekse getuigen
 • attest van een dokter

Wat wordt beschouwd als een arbeidsongeval?

Elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt, wordt beschouwd als arbeidsongeval. 

Ook een ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk (= het normale traject van en naar de plaats van het werk), wordt gezien als arbeidsongeval.

Een arbeidsongeval veronderstelt:

 • een plotselinge gebeurtenis
 • één of meerdere uitwendige oorzaken
 • een letsel (hoeft niet noodzakelijk tot arbeidsongeschiktheid te leiden; er moeten minstens medische kosten gemaakt zijn). Ook een ongeval waarbij schade wordt veroorzaakt aan prothesen of orthopedische toestellen wordt beschouwd als arbeidsongeval zonder dat er van een letsel sprake hoeft te zijn
 • een causaal verband tussen het ongeval en het letsel
 • het ongeval moet gebeurd zijn tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 • het ongeval moet gebeurd zijn door het feit van de uitvoering van de overeenkomst

Aangifte doen

Doe altijd aangifte als je een arbeidsongeval hebt, zelfs al lijkt het niet ernstig of ondervind je er geen enkele hinder van. Het is mogelijk dat je er later de gevolgen nog van draagt. Of misschien heeft een collega in de toekomst hetzelfde of een gelijkaardig ongeval, eventueel wel met ernstige gevolgen. Als je aangifte doet, stelt de preventieadviseur een arbeidsongevallensteekkaart op en analyseert hij het ongeval. Op basis van die analyse kan hij gepaste preventiemaatregelen voorstellen om terugkerende ongevallen te vermijden.

Vul je sector in (helemaal onderaan deze pagina) om te weten hoe je aangifte moet doen in jouw sector.

Wie betaalt mijn kosten?

Als je arbeidsongeval erkend is door de werkgever (via de arbeidsongevallenverzekeraar) dan worden de medische kosten en het eventuele loonverlies vergoed door de verzekering van de werkgever. 

Vanaf het ogenblik dat je arbeidsongeval geconsolideerd wordt of wanneer het arbeidsongeval niet erkend wordt, dan val je terug op de normale regeling voor arbeidsongeschiktheid. Dat wil zeggen dat je als contractueel personeelslid terugvalt op een gewaarborgd inkomen gevolgd door een ziekte-uitkering van de mutualiteit. Als statutair personeelslid val je terug op de regeling van de ziektekredietdagen gevolgd door disponibiliteit.

Bijstand door het ACV

In eerste instantie staat de werkgever je bij in het geval van een arbeidsongeval. Als dat nodig is, kan het ACV je ook bijstaan, bijvoorbeeld als je vindt dat je arbeidsongeval onterecht geweigerd is. Dan kan je de beslissing aanvechten via de arbeidsrechtbank. Via ons kan je beroep doen op juridische bijstand. Neem contact met ons op.

More Info

Als je aangemeld bent of je sector aangegeven hebt, zie je hieronder meer info over de regelgeving rond arbeidsongevallen in jouw sector.

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.