Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Palliatief verlof

Palliatieve zorg is elke vorm van medische, sociale, administratieve en psychologische of lichamelijke hulp aan een persoon die lijdt aan een ongeneeslijke ziekte in een terminale fase. De persoon die hulp nodig heeft, hoeft geen direct familielid te zijn. 

De algemene regeling van het palliatief verlof is in principe voor alle werknemers van de privé- en de openbare sector hetzelfde. Afhankelijk van je dienst kan de regeling wel lichtjes afwijken. Contacteer ons dus als je een specifieke vraag hebt. 

Vormen van palliatief verlof

Palliatief verlof duurt 1 maand per patiënt en kan 2 keer verlengd worden, telkens met 1 maand. Het start op de eerste dag van de week die volgt op de dag waarop je het medisch getuigschrift aan je werkgever voorlegt.  Mits akkoord van je werkgever kan het verlof eerder starten.

Je kan palliatief verlof opnemen in 3 mogelijke vormen:

  • voltijds: een volledige loopbaanonderbreking
  • halftijds: een vermindering van je prestaties met de helft.
  • een vermindering van je prestaties met 1/5.

Er geldt geen anciënniteitsvoorwaarde.  Voor een vermindering van 1/5 moet je voorafgaand voltijds werken, voor een halftijdse onderbreking volstaat 3/4 van een voltijdse betrekking.

Aanvraag van palliatief verlof

Om palliatief verlof aan te vragen heb je geen voorafgaande toestemming van je werkgever nodig. Voeg bij je aanvraag wel een attest van de arts. De dokter verklaart dat je bereid bent deze zorgen toe te dienen. Het palliatief verlof begint op de eerste dag van de week die volgt op de dag waarop je het getuigschrift van de dokter aan je werkgever afgeeft.

Voor je uitkering dien je een aanvraag bij de RVA in.  Je vindt alle documentatie voor palliatief verlof op de website van de RVA.

Loon en uitkering

Tijdens het palliatief verlof krijg je geen wedde, wel een uitkering van de RVA. Het gaat om een forfaitaire vergoeding. Dat wil zeggen dat ze niet berekend wordt op basis van je loon. 

Raadpleeg de tabel uitkeringen bij thematisch verlof (pdf).

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.