Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Verlof hospitalisatie minderjarig kind

Als je minderjarig kind in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan je een week zorgverlof vragen. Dit kan 1 keer kan verlengd worden.

De algemene regeling van het zorgverlof is in principe voor alle werknemers van de privé- en de openbare sector hetzelfde. Afhankelijk van je dienst kan de regeling wel lichtjes afwijken. Contacteer ons dus als je een specifieke vraag hebt. 

Vorm

Het kort zorgverlof voor de hospitalisatie van een minderjarig kind kan je voor 1 week opnemen, verlengbaar met 1 week. Dit verlof wordt enkel toegekend als een volledige onderbreking van je prestaties.

Als je vaststelt dat de 2 weken niet zullen volstaan, kan je nadien het normale stelsel van zorgverlof of het verlof voor medische bijstand gebruiken. Hou rekening met de aanvraagtermijn van 7 dagen. 

Voorwaarden

Het kort zorgverlof kan aangevraagd worden door ouders of opvoeders die met het kind samenwonen. Kan je als ouder het verlof niet opnemen, dan wordt de mogelijkheid opengesteld voor een ouder die niet met het kind samenwoont en voor verwanten van de tweede graad, bijvoorbeeld grootouders of een oudere broer of zus.

Het recht geldt enkel als het kind in het ziekenhuis wordt opgenomen. Het is niet nodig dat het ook de hele tijd van het verlof in het ziekenhuis blijft. Je kan het verlof dus ook gebruiken om thuis op je kind te passen.

Aanvraag

  • Het verlof moet minstens 7 dagen vóór de ziekenhuisopname worden aangevraagd. Wordt je kind met spoed opgenomen, dan kan je een afwijking op die termijn krijgen. Breng in dat geval je werkgever onmiddellijk op de hoogte.
  • Je moet als werknemer een attest van je arts afleveren. Dat moet vermelden dat sociale, familiale of psychologische bijstand nodig is. Als het om een spoedopname gaat, moet dat ook vermeld staan.
  • Je moet als werknemer ook een ziekenhuisattest bezorgen dat bewijst dat je kind wel degelijk is opgenomen in het hospitaal.

Loon en uitkering

Tijdens het kort zorgverlof wegens de hospitalisatie van een minderjarig kind krijg je geen loon van je werkgever, wel je een uitkering van de RVA. Die uitkering is forfaitair. Ze is dus niet gebaseerd op je loon. 

Raadpleeg de tabel uitkeringen bij thematisch verlof (pdf).

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.