Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

ACV en beweging.net

Lees hier meer over ACV en beweging.net.

In juni 2014 werd het nieuwe ACW boven de doopvont gehouden: beweging.net

Wie? 

  • De 11 stichtende leden zijn: Internationaal Comité, ACV, Femma, Ziekenzorg CM, kwb, Okra, Wereldsolidariteit, Pasar, CM, Familiehulp en KAJ. 
  • De 4 geassocieerde partners zijn: Groep Intro, Arktos, Welzijnszorg en Pax Christi.

Waarom een netwerk? 

Een horizontaal netwerk is een stevige, flexibele en hedendaagse manier om samenwerking te organiseren. Met de grote knowhow en kracht aanwezig in het netwerk, willen we uitdagingen waarmee beweging.net geconfronteerd wordt het hoofd bieden. 

Doel is om oplossingen te vinden voor de problemen van vandaag waarop de staat en de markt geen antwoord hebben. Voorop hierbij staat het realiseren van welzijn, emancipatie en een kwaliteitsvol leven voor iedereen.

Open netwerk? 

Welzijnszorg, Pax Christi, Arktos en Groep Intro treden op als partner. Waar dat zinvol is, zetten we samenwerkingsverbanden op met organisaties buiten het netwerk. Beweging vzw faciliteert de samenwerking, start projecten op en voert ze uit, weegt op het beleid, ... De vrijwilligers en beroepskrachten vormen de motor. 

Kwaliteit van het leven

Naast emancipatie van werknemers en economische groei, gecombineerd met welvaart en herverdeling, schuiven we ook nadrukkelijk de ‘kwaliteit van het leven’ naar voor.

‘Een kwaliteitsvol leven is geen evidentie’, zegt voorzitter Patrick Develtere. ‘We zijn op 50 jaar tijd 4 keer zo rijk geworden en we leven nu 10 jaar langer. Maar ondanks die enorme vooruitgang zijn de klachten talrijk. Meer dan 15 % van de bevolking leeft in armoede en de media berichten met de regelmaat van de klok over het toegenomen aantal burn-outs en andere aandoeningen.’

More Info