Sociaal overleg

©Shutterstock

Als grootste vakbond in België laten we jouw stem klinken in het sociaal overleg. Daar onderhandelen we over goede loon- en arbeidsvoorwaarden.

Als de grootste vakbond van België kunnen we jouw stem laten doorwegen in het sociaal overleg.  Daar onderhandelen we goede collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's), interprofessionele akkoorden (IPA's) en goede arbeidsvoorwaarden bij jou op de werkvloer.

Collectieve arbeidsovereenkomst 

De macht van het getal weegt. Daarom is een lidmaatschap van een vakbond belangrijk. Omdat veel werknemers achter ons staan, hebben we in het verleden goede collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) kunnen sluiten.

CAO's zijn afspraken rond bijvoorbeeld arbeidsduur, vakantiegeld, minimumlonen. tijdskrediet of zorgverlof. Ze zorgen voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden in een sector en/of bedrijf. Daar wordt iedereen beter van.

Interprofessioneel akkoord

Elke twee jaar proberen vakbonden en werkgeversorganisaties (samen de Groep van 10) een interprofessioneel kaderakkoord (IPA) af te sluiten rond een aantal belangrijke thema's. Op basis van dat raamakkoord worden dan sectorale of bedrijfscao’s gesloten. 

Het ACV is voorstander van zo’n interprofessioneel kaderakkoord. Hierin worden immers de minimumrechten voor alle werknemers van het land vastgelegd. Dus ook voor werknemers uit de ‘kleine’ of zwakke sectoren, die anders misschien uit de boot zouden vallen. Vaak worden de afgedwongen voordelen van sterke sectoren via een IPA veralgemeend naar alle werknemers. Ook mensen met een uitkering kunnen de vruchten plukken van een IPA. Zo werden er in het verleden afspraken gemaakt rond de hoogte van de sociale uitkeringen.

Het lukt de werkgeversorganisaties en de vakbonden niet altijd om tot een akkoord te komen. Dan legt de regering een loonnorm op. Daarna gaan de onderhandelaars van vakbonden en werkgevers alsnog aan de slag in de sectoren en de bedrijven.

Het ACV op de werkvloer

De sector- of bedrijfsonderhandelingen worden mee gevoerd en gesloten door de beroepscentrales van het ACV. Zij waken erover dat binnen je sector en bedrijf alles volgens de spelregels verloopt.  Meer algemene info over 'sociaal overleg op de werkvloer' vind je in de rubriek 'Werken in de privésector'.

Als lid van het ACV is het dus belangrijk te weten bij welke beroepscentrale je bent aangesloten. Als er in je bedrijf een vakbondsafgevaardigde of militant is, helpt hij of zij je zeker verder. Is er in je bedrijf geen militant, informeer dan bij de vakbondssecretaris van je sector en je centrale. 

Je centrale niet gevonden of je twijfelt? Contacteer een ACV-dienstencentrum of bij je in de buurt of bel het ACV-contactcenter.

More Info

  • Militant? Meld je aan op www.acv-militanten.be voor specifieke militanteninformatie over het sociaal overleg.

 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.