VRC-Congres 2022:  Ruimte maken voor elkaar

Ruim een jaar geleden gingen we op zoek naar jullie voorstellen voor een beter Vlaanderen in 2030. We kregen meer dan 1000 ideeën! Die worden allemaal behandeld, maar we maken een selectie voor het congres. 

Daar staat één vraagstuk prominent op de agenda: de ruimtelijke uitdaging van wonen en de impact daarvan op ons leven en werk.

Onder de grote titel ‘Ruimte maken voor elkaar’ denken we na over de ruimte die we elkaar geven om te leren en te groeien en over de inzet van fysieke ruimte zodat iedereen kan leven en werken in een beter Vlaanderen in 2030. 

    Ontdekt er meer over bij de thema's voor 2030 👇

    Vragen of opmerkingen?

    ✉️ optocht2030@acv-csc.be

    Personalization