Hoe maken we als ACV Vlaanderen beter in 2030?

Dat is de centrale vraag van het Vlaams ACV-congres op 24 en 25 maart 2022.

En het antwoord? Dat komt van jou!  Wat kan er volgens jou beter? Wat ontbreekt er voor een beter Vlaanderen

De afgelopen maanden verzamelden we ruim 900 ideeën voor een beter Vlaanderen! Dank je wel daarvoor.

De ideeënfase voor het Vlaams ACV-congres is intussen afgerond.  Samen met een vaste groep militanten worden nu de thema's gekozen voor het Congres.  Benieuwd?  Lees de ideeën na op jouwidee.optocht2030.be!  

Ontdek onze voorstellen_SM

Wat gebeurt er met jouw idee? 

  • Tot eind juni 2021 verzamelen we jullie voorstellen. 
  • Vanaf juli maken we een selectie. We bekijken welke ideeën we in congresstandpunten kunnen gieten en waarover we zullen discussiëren. Alle waardevolle ideeën die niet op het congres aan bod kunnen komen, zijn zeker niet verloren en geven we door aan andere instanties of fora.
  • Tijdens het congres zetten we de beste voorstellen op de agenda en gaan we het debat aan. Aan de hand van workshops en gesprekken nemen gaan we met elkaar in gesprek over jullie voorstellen voor een beter Vlaanderen. 
  • Na het congres werken wij de thema’s verder uit tot standpunten waar we de werking van het Vlaams ACV de volgende jaren op baseren.

Lees de ideeën na op jouwidee.optocht2030.be!  Of lees verder over het congrestraject.

Vragen of opmerkingen?

✉️ optocht2030@acv-csc.be

Personalization