Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Contacteer ons
7f7bdd4f-c079-401e-a1bf-da73e54f00c2
https://www.hetacv.be/contacteer-ons/contactpagina
true
Word nu lid

Vlaams ACV wil Vlaamse Renovatiemaatschappij met budget van 10 miljard euro

In haar slotspeech op het Congres van het Vlaamse ACV pleitte nationaal ACV -Secretaris Ann Vermorgen voor de oprichting van een Vlaamse Renovatiemaatschappij. Die maatschappij moet dienen als onderbouw voor de energie-omslag. De Renovatiemaatschappij moet de Vlaamse overheid en lokale besturen samenbrengen om collectief projecten in de steigers te zetten. Zo kunnen middelen en bevoegdheden van beide niveaus gemobiliseerd worden om de uitdaging aan te gaan. Het Vlaams ACV wil tegelijk extra sociale bescherming op zeer korte termijn, zoals een tijdelijke energietoeslag bij het groeipakket en bij de huurpremie.

Het Vlaams ACV zal dit alles op tafel leggen tijdens de hoorzitting rond de energiecrisis op 15 september in het Vlaams Parlement.

De ambitie moet zijn om op korte termijn publieke en semi-publieke plaatsen te identificeren om zonnepanelen en laadinfrastructuur te leggen en deze in publiek beheer aan te leggen. De Renovatiemaatschappij moet zoveel en zo snel mogelijk grote collectieve hernieuwbare energienetten aanleggen zoals warmtenetten in wijken en gedeelde gebouwen in wijken en coöperatieven met wind en zonne-energie. 

De Vlaamse Renovatiemaatschappij moet een grootschalig rollend project van wijkrenovaties opzetten, waarbij wijken niet individueel, maar collectief worden gerenoveerd en zoveel mogelijk aangesloten worden op deze collectieve en hernieuwbare energienetten. Tegelijk moet deze Renovatiemaatschappij normen zetten op het vlak van gebruik van circulaire bouwmaterialen, ketentransparantie en werkbaar werk. Dan is het meteen ook afgelopen met de wijdverbreide praktijk van dubieuze onderaanneming. 

Stevig budget nodig

Voor de Renovatiemaatschappij  is een stevig budget nodig. De laatste inspanningen van de Vlaamse regering voor renovatiepremies en andere stimulansen komen op nog geen miljard euro, terwijl de facturen wel maal 10 zijn gegaan.

De Vlaamse ambities en middelen voor betaalbare en klimaatvriendelijke energie moeten ook maal 10 gaan. Dat is dus minstens 10 miljard, gefinancierd met recurrente middelen en investeringen. De Vlaamse regering is zelf pleitbezorger om productieve investeringen, die zichzelf op termijn terugbetalen, uit de begroting te laten. Een productievere investering dan de energie-omslag valt moeilijk te bedenken.

Nu keuzes maken en massaal investeren is de beste garantie op onze welvaart. Dat niet doen is schuldig verzuim dat ons nu al zuur en duur opbreekt en dat onze kinderen nog veel zuurder en duurder zal opbreken. 

Extra sociale bescherming

Ann Vermorgen pleit ook voor extra sociale bescherming op zeer korte termijn. Om Vlamingen op zeer korte termijn te ondersteunen moet de Vlaamse regering  via haar inkomensgerelateerde instrumenten zoals het groeipakket en de huurpremie tijdelijk een energietoeslag voorzien. 

Het Vlaams ACV wil  een koppeling van het groeipakket aan de gezondheidsindex, maar we verwachten dat de Vlaamse regering in haar septemberverklaring aankondigt dat de indexsprongen van het groeipakket onmiddellijk worden teniet gedaan. Met daarboven dus een stevige bijkomende sociale energietoeslag  om kwetsbare gezinnen de gestegen kosten te laten dragen.

Een verbod op gas en elektriciteitsafsluitingen moet onmiddellijk worden ingesteld.

Ondertussen wordt voor hypotheekleningen uitstel verleend, maar blijft ondersteuning  en bescherming van huurders uit. 

Het is ook aan de Vlaams regering om ervoor te zorgen dat stijgende energiekosten niet dubbel worden doorgerekend, ook niet in de eigen dienstverlening via verhoogde kosten voor openbaar vervoer, zorg of onderwijs.

Ann Vermorgen over de Vlaamse Renovatiemaatschappij 

Lees de volledige slotspeech van Ann Vermorgen na.  Ann Vermorgen vertelde ook meer over de nood aan een Vlaamse Renovatiemaatschappij bij de collega's van Visie:


Persbericht van 8 september 2022: Vlaams ACV wil oprichting Vlaamse Renovatiemaatschappij met budget van 10 miljard euro (pdf)

Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.