Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

Missie van het ACV

Voor het ACV is een solide en brede solidariteit dé basisvoorwaarde voor een rechtvaardige samenleving. Onze missie is hierop gebaseerd.

Voor het ACV is een solide en brede solidariteit dé basisvoorwaarde voor een rechtvaardige samenleving. Een solidariteit waar iedereen naar vermogen toe bijdraagt zodat iedereen er de vruchten van kan plukken.

Op die basisvoorwaarde is onze missie gebaseerd.

Missie

 1. Het ACV komt op voor alle werknemers. Het maakt niet uit of je arbeider of bediende bent, vol- of deeltijds werkt, ziek bent of werkzoekend. We staan klaar voor werkenden en niet-werkenden, in ondernemingen, in diensten, in instellingen, in de hele samenleving.

 2. Het ACV verenigt werknemers op hun werkplaats en in hun woonplaats. Leden treden vrijwillig toe en betalen een bijdrage. 

 3. Het ACV werkt vanuit onderlinge solidariteit aan:
  • de emancipatie en ontplooiing van alle werknemers
  • een betere, rechtvaardige samenleving
  • duurzame ontwikkeling (economisch, sociaal, milieu)

 4. Het ACV verdedigt zijn leden individueel en als groep voor hun:
  • arbeid
  • inkomen
  • sociale bescherming
  • kwaliteit van leven

 5. Het ACV is een vrije vakbond en onafhankelijk van werkgeversorganisaties, economische en financiële instellingen en het politiek beleid. Het ACV is een constructieve tegenmacht die opkomt voor een solidaire en democratische samenleving, niet enkel politiek maar ook sociaal, economisch en cultureel.

 6. Het ACV is een vakbond van waarden. Voor ons komt de mens en zijn of haar waardigheid eerst, de structuren volgen. Het ACV richt zich op arbeid, rechtvaardige verdeling, publieke zorg, participatie, verdraagzaamheid, gelijkheid en internationale solidariteit. Het ACV verdedigt dan ook het recht op waardige arbeid en een juist inkomen.

  In zijn standpunten verwijst het ACV naar het christelijk gedachtegoed, maar iedereen met een andere levensvisie of geloofsovertuiging kan ook lid worden. 

 7. Het ACV is actiegericht en strijdbaar door:
  • informatie en sensibilisatie
  • overleg, zoveel als kan
  • actie, zoveel als moet

 8. Het ACV is een representatieve vakbond van, voor en door zijn leden, met een doorgedreven kernwerking op de werkvloer en in de lokale afdelingen. Het ACV is een massabeweging dankzij zijn kwaliteitsvolle dienstverlening en zijn actief bewegingswerk.

 9. Het ACV werkt democratisch met de klemtoon op:
  • consultatie en inspraak in standpunten, acties en besluitvorming
  • open communicatie intern en extern

 10. Het ACV is een sterke vakbond met een sterk middenkader van geëngageerde, gevormde militanten én bekwame personeelsleden.

  Het ACV dankt zijn eigenheid aan:
  • zijn visie op arbeid, mens en samenleving
  • zijn christelijke inspiratie en zingeving
  • zijn eenheid in professionele en interprofessionele werking
  • zijn interne solidariteit
  • zijn centrale weerstandskas
  • zijn degelijk gevormde militanten
  • zijn inzet voor de zwaksten en gelijke kansen
  • zijn verbondenheid met vrije vakbonden in de derde wereld