Word ACV-militant!

Het ACV telt zo'n 80.000 militanten. Zij zetten zich belangeloos in op het werk. Maar wat doet een militant juist? Misschien is het iets voor jou?

Hart en motor van het ACV

Het ACV telt meer dan 80.000 militanten die syndicaal actief zijn in hun onderneming, instelling, gemeente of regio. Deze vakbondsafgevaardigden of 'délégués' zetten zich belangeloos in voor jou, andere werknemers en burgers. 

Zij staan aan de basis van het ACV en vormen het hart en motor van de vakbeweging. Dankzij hun dagdagelijkse inzet zijn ze sleutelfiguren op het werk en in de gemeente.

Maar wat doet een militant van het ACV precies? Welke engagementen gaan de ACV-délégués aan en waarvoor zetten ze zich allemaal in? 

Persoonlijk contact

Als militant ben je het luisterend oor en eerste aanspreekpunt voor andere werknemers. Je bent meer dan anderen gevoelig voor de situatie van collega’s die in moeilijke arbeidsomstandigheden moeten werken of hun baan (dreigen te) verliezen. 

Je komt op voor de rechten van je collega’s en zoekt mee naar oplossingen voor problemen. Je waakt erover dat werknemersrechten gerespecteerd worden en wil iets doen aan ongelijkheid op het gebied van bijvoorbeeld lonen of opleiding.

Sociaal overleg

Maar als militant zie je ook het breder perspectief: je bent je er bewust van dat individuele problemen oplossen niet volstaat.

Veel problemen zijn immers collectief van aard en moeten structureel aangepakt worden. Het is niet voor niets dat constructief sociaal overleg in je onderneming zo belangrijk is. Een gezamenlijke aanpak is veel duurzamer en leidt tot grotere sociale rechtvaardigheid en solidariteit.

Militanten zetten zich niet alleen voor de aparte gevallen, ze zetten zich in voor de belangen van álle werknemers. Dezelfde oorzaken liggen immers vaak aan de basis van dezelfde problemen.  

Teamwerk

Deel uitmaken van de syndicale afvaardiging of werknemerskern is een dagelijks engagement, leerrijk, verrijkend en uitdagend. Maar als ACV-militant sta je niet alleen! 

Je wordt door het ACV ondersteund: je krijgt regelmatig opleidingen en wordt begeleid door ACV-collega's. Teamwerk is essentieel.

Militanten in een bedrijf of regionale werking vormen samen het gezicht van het ACV. Je ‘maakt’ mee de vakbond. Als militant ben je immers het eerste ACV-aanspreekpunt voor de mensen. 

Militant worden?

Zin om militant te worden? 

  • Aarzel niet en neem contact op met de ACV-afgevaardigden op je werk
  • Je kan ook contact opnemen met de secretaris voor je bedrijf of je beroepscentrale

More Info

  • Meer weten over het opnemen van een vakbondsmandaat? Lees het artikel 'Militant zijn' (pdf, uit de brochure 'Wie is en wat doet het ACV?')
  • Vrijwilligersstatuut: Als militant val je onder het vrijwilligersstatuut en zet je je onbaatzuchtig in voor de leden en werknemers van het ACV. Meer info vind je in de folder: De wet op vrijwilligers - verzekeringspolissen ACV (pdf).
  • Ben je al ACV-militant? Surf naar de militantensite www.acv-militanten.be en meld je aan. Je vindt er gespecialiseerde syndicale informatie, brochures en campagnetools die je kunnen helpen bij je opdracht als militant.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.