Beleidsorganen

Het ACV is een democratische organisatie. Militanten hebben inspraak op alle beleidsniveaus. Je leest hier meer over de beleidsorganen van het ACV.

Democratisch georganiseerd

Het ACV is een democratische organisatie. Militanten hebben inspraak op alle beleidsniveaus.

Omdat het onmogelijk is om dagelijks of wekelijks alle leden te raadplegen, werken we volgens een getrapte democratie. Er zijn meerdere beleidsniveaus en elk niveau verkiest zijn vertegenwoordigers naar een hoger niveau. Die vertegenwoordigers leggen verantwoording af over hun mandaat.

Zowel de nationale en regionale beleidsinstanties, als de beleidsinstanties van centrales en verbonden zijn representatief samengesteld: minstens de helft bestaat uit militanten, met een betekenisvolle vertegenwoordiging van vrouwen, jongeren, werkzoekenden en migranten (in verhouding tot hun ledental). 

Beleidsorganen van het ACV

 • Congres
  • hoogste instantie van het ACV
  • samengesteld uit 900 vertegenwoordigers
  • bepaalt het algemeen programma
  • komt minstens om de 4 jaar samen.
 • Algemene Raad
  • het 'wetgevend orgaan' van het ACV
  • samengesteld uit vertegenwoordigers van beroepscentrales (2/3) en gewestelijke verbonden (1/3)
  • bepaalt beleidskeuzes, stemt de begroting en de jaarrekeningen
  • komt minstens 2 maal per jaar samen.
 • Nationaal Bestuur
  • samengesteld uit de vertegenwoordigers van de beroepscentrales, provinciale vakverbonden, regionale comités en de confederatie
  • bestuurt het ACV volgens de beslissingen van Congres, Algemene Raad en Nationaal Comité
  • komt 3 maal per maand samen.
 • Dagelijks Bestuur
  • samengesteld uit Voorzitter, Algemeen Secretaris en zes Nationale Secretarissen
  • staat in voor de dagelijkse leiding van het ACV.

Lees meer over de recente congressen.

Regionale en gemeenschapscomités

Na de staatshervormingen werden ook regionale en gemeenschapscomités opgericht:

 • Vlaams regionaal- en gemeenschapscomité
 • Waals regionaal comité en een Franstalig gemeenschapscomité
 • Brussels regionaal comité
 • Duitstalig gemeenschapscomité

Deze regionale en gemeenschapscomités beslissen over de materie die aan gewesten en gemeenschappen zijn toegewezen volgens de Belgische staatsinrichting.

Schematische voorstelling

De beleidsorganen van het ACV zien er schematisch bekeken als volgt uit:

Structuur van het ACV

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.