ACV Nationaal: de confederatie

De confederatie of het nationaal secretariaat overkoepelt de beroepscentrales en de verbonden van het ACV.

De confederatie of het nationaal secretariaat overkoepelt de beroepscentrales en de verbonden van het ACV. De confederatie staat onder meer in voor:

  • de algemene coördinatie (ondersteuning en administratie)
  • het sluiten van nationale collectieve arbeidsovereenkomsten voor alle werknemers
  • de onderhandelingen met werkgevers en regering

Syndicale en ondersteunende diensten

  • De dienst onderneming: ondersteunt de militanten en bevordert hun actie in de onderneming op het vlak van arbeidsorganisatie en overleg.
  • De vormingsdienst: coördineert de vormingen van beginnende en zeer ervaren  militanten, en van het ACV-personeel. 
  • De studie- en documentatiedienst: adviseert de bestuurders en helpt voorstellen formuleren. De medewerkers zetelen in vele instanties. De dienst omvat ook de rechtskundige dienst, die leden in moeilijkheden vertegenwoordigt tegenover de arbeidsrechtbanken.
  • De pers- en communicatiedienst: staat in voor de communicatie naar burgers, leden en militanten, en naar het personeel.
  • De bewegingsploeg: organiseert vakbondswerk over de regio’s, bedrijven en sectoren heen. De dienst voert actie rond thema’s zoals jongeren, gender, diversiteit, werkzoekenden en arbeidsmarkt, fiscaliteit en inkomen. 
  • De dienst internationale betrekkingen: staat in voor de internationale contacten met andere vakbonden en internationale instellingen. De dienst steunt ook syndicale projecten in ontwikkelingslanden.
  • Ondersteunende diensten: de informaticadienst, financiële dienst, dienst kwaliteit, dienstverlening, werkloosheid en FSO, personeelsdienst, vertaaldienst en administratieve diensten.

Er werken ruim 350 mensen op het nationaal secretariaat. De confederatie wordt geleid door het Dagelijks Bestuur

Adres:

ACV
Haachtsesteenweg 579  
1030 Brussel

Voor onze ledenservices verwijzen we je naar de beroepscentrales en verbonden.
Vind een dienstencentrum bij je in de buurt.

More Info

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.